صدا و سیما/ گزارشی از سایه سنگین کرونا بر تولیدات صنعتی ایتالیا را مشاهده می نمایید.