انتخاب/ هشت نکته درمورد طرح آمریکا درباره اس 400 و ترکیه‌ای که میان واشنگتن و مسکو گرفتار شده است.