صدا و سیما/ بیش از 108 میلیون روسی واجد شرایط رای دادن بودند تا در صورت رای اکثریت، راه برای انتخاب مجدد پوتین به ریاست جمهوری روسیه تا سال 2036 میلادی هموار شود.