تسنیم/ ناکارامدی و حتی بی تفاوتی کابینه بنیامین نتانیاهو به بحران شیوع ویروس کرونا و ادامه سردرگمی در خصوص محاکمه نخست وزیر و جنگ برای تصاحب هرچه بیشتر قدرت سرزمین‌های اشغالی را به سوی یک بحران بزرگ پیش می‌برد.

"یانی یاسور بت اور"در گزارشی که در شماره امروز روزنامه یسرائیل هیوم منتشر شد خبر داد ، آمار مبتلایان کرونا ظرف 24 سال 976 نفر افزایش پیدا کرد تا آزمایش های مثبت در سرزمین های اشغالی از هشت هزار و چهارصد و هفتاد و نه نفر فراتر برود.

به اعتراف این روزنامه نگار شمار مبتلایان به ویروس کرونا روز به روز افزایش پیدا می کند و بر تعداد بیماران بد حال نیز افزوده می شود.

به اعتقاد کارشناسان، تلاش بنیامین نتانیاهو برای محصور کردن مدیریت شیوع ویروس کرونا در قبضه خود باعث بدتر شدن اوضاع در سرزمین های اشغالی شده است تا این منطقه با جمعیت چند میلیون نفری شاهد رسیدن مبتلایان روزانه بیماری ویروس کرونا به رقم هزار باشد امری که در مقایسه با بقیه مناطق نسبت به جمعیت آنها می تواند یک فاجعه محسوب شود.