جام نیوز/ نیرو‌های گارد مرزی ارتش سوریه مانع گشتزنی یک خودروی زرهی ارتش آمریکا شدند و آن را از ادامه حرکت در مسیر (الحسکه- تل براک) در حومه شرقی الحسکه بازداشتند و در نهایت از منطقه بیرون کردند.