ایسنا/ کاخ الیزه اعلام کرد، ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه استعفا کرد.

به گزارش اسکای نیوز عربی، ادوار فیلیپ رئیس دولت امانول مکرون، رئیس جمهوری فرانسه امروز جمعه از مقام خود استعفا کرده است.