خبرگزاری دانشجو/ تظاهرات خشم در غزه علیه طرح الحاق کرانه باختری را ببینید.