اعتماد/ سرویس تحقیقات جنایی وابسته به نیروی دریایی ارتش آمریکا (NCIS) به تمامی پرسنل خود که در پایگاه‌های مختلف ارتش آمریکا در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس مستقرند نسبت به طرح دوستی و برقراری رابطه با دختران و زنان این منطقه هشدار داد و تمامی آنان را ماموران بالقوه جمع‌آوری اطلاعات به شمار آورد.

نیروی دریایی ارتش آمریکا به تمامی پرسنل خود در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس نسبت به دوستی و ارتباط با دختران و زنان غیرآمریکایی ساکن این منطقه هشدار داد.
سرویس تحقیقات جنایی وابسته به نیروی دریایی ارتش آمریکا (NCIS) به تمامی پرسنل خود که در پایگاه‌های مختلف ارتش آمریکا در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس مستقرند نسبت به طرح دوستی و برقراری رابطه با دختران و زنان این منطقه هشدار داد و تمامی آنان را ماموران بالقوه جمع‌آوری اطلاعات به شمار آورد.
در این بخشنامه کم‌سابقه آمده است، این زنان شاید هیچ نیازی به اطلاعات مزبور نداشته باشند، اما برای جمع‌آوری چنین داده‌هایی اجیر شده و حتی اگر به طور مستقیم مامور سازمان‌های اطلاعاتی نباشند، غیرمستقیم به این منظور به استخدام درآمده‌اند.
در ادامه این هشدار ذکر شده است: این زنان بعد از طرح دوستی ممکن است از شما سوالاتی در مورد درجه محدوده دسترسی و ناوی که در آن خدمت می‌کنید، بپرسند.
در این بخشنامه به ویژه نسبت به طرح دوستی با دختران کلمبیایی، روس و اوکراینی مقیم کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس هشدار اکید داده شده است.
گفتنی است دست‌کم هشت هزار پرسنل نیروی دریایی آمریکا در پایگاه‌های مختلف ارتش این کشور در حوزه جنوبی خلیج‌فارس به ویژه در بحرین، به عنوان پایگاه اصلی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، مستقر هستند.