جام نیوز/ شبکه آمریکایی CNN: مورخین در کتاب‌های تاریخ خواهند نوشت "رئیس جمهور آمریکا" بدترین کارها را در برخورد با #کرونا انجام می‌داده و او خوردن "هیدروکسی کلروکین" را برای درمان تجویز کرده است!