صدا و سیما/ تصاویر سیل و رانش زمین در ژاپن را مشاهده می کنید.