صدا و سیما/ وضعیت 36 شهر و منطقه در این کشور به علت شیوع دوباره کرونا قرمز شد.