صدا و سیما/ دیلی میل: اعتراضات موسوم به "جان سیاهپوستان اهمیت دارد" بزرگترین اعتراضات را در تاریخ آمریکا با مشارکت 26 میلیون نفر در بیش از 4700 اعتراض رقم زده است.