آخرین خبر/ گزارشی جالب از مخالفت جهانی با اشغالگری رژیم صهیونیستی را ببینید.