فارس/ فیلمی از لحظه ترور هشام الهاشمی که توسط دو‌ تیم موتورسوار انجام شد منتشر می شود.