خبرگزاری دانشجو/ اندر حکایات یک رئیس جمهور اشتباهی!