فارس/ سخنگوی گردان‌های القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی تأکید کرد که موشک‌هایی در اختیار دارند که تمامی مراکز و تأسیسات حیاتی در سراسر فلسطین اشغالی در تیررس آن هستند.

«ابوحمزه» سخنگوی گردان‌های القدس امروز پنج‌شنبه به مناسبت ششمین سالروز نبرد «البنیان المرصوص» تأکید کرد که این گردان‌ها موشک‌هایی در اختیار دارد که تمامی مراکز و تأسیسات حیاتی در سراسر فلسطین اشغالی در تیررس آن هستند.
ابوحمزه افزود که گردان‌های القدس امروز بیشترین تجهیزات و حضور در میدان را دارد همچنانکه همواره این وعده را به ملت و امت داده است.
طبق گزارش شبکه «فلسطین الیوم»، ابوحمزه همچنین تصریح کرد که گردان‌های القدس در جریان نبرد البنیان المرصوص در طول پنجاه و یک روز نبرد، شهرک‌های حومه غزه و شهرهای بزرگ رژیم اشغالگر تا نتانیا را هدف شلیک موشک قرار داد.
او افزود: امروز سالروز نبرد قهرمانانه البنیان المرصوص است که طی آن گردان‌های القدس و مقاومت فلسطین معنای واقعی وحدت میدانی، جانفشانی و مبارزه برای دفاع از سرزمین و انسانیت را به نمایش گذاشتند.
ابوحمزه همچنین با اشاره به طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال بخش‌هایی از کرانه باختری تأکید کرد: «گردان‌های القدس با دقت رخدادها را دنبال می‌کند و با تمام قدرت برای حمایت از سرزمین و ناموس خود در میدان حضور دارد».
وی به ملت صبور و پایدار فلسطین در مناطق درگیری که همچنان از مقاومت برای ادامه را آزادسازی سرزمین حمایت به عمل می‌آورد، درود فرستاد.