آخرین خبر/ صف طولانی مردم فلوریدا برای انجام تست کرونا را میبینید.