آخرین خبر/ آتش سوزی در کالیفرنیا به سرعت در حال پیش روی است. این ویدئو را ببینید.