صدا و سیما/ حمله پلیس آمریکا به معترضان در اعتراضات روز گذشته در سالت لیک سیتی مرکز ایالت یوتا را می بینید.