یورو نیوز/ زمین نگاری «جان سیاهان ارزش دارد» در خیابان مشرف به برج ترامپ را در این ویدئو ببینید.