فارس/ در نتیجه انفجاری مهیب نزدیک یک ساختمان دولتی در پایتخت افغانستان 2 غیرنظامی زخمی شدند.

صبح امروز شنبه (21 تیر) حوالی ساعت 8:30 انفجاری در کابل رخ داد.
بر اساس اعلام منابع امنیتی در پی انفجار یک مین مغناطیسی در حوزه شانزدهم امنیتی شهر کابل، دو نفر زخمی شدند.
گفته می‌شود این انفجار در نزدیکی ساختمان وزارت درآمدهای عمومی به‌وقوع پیوسته است.
عکس‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی حاکی از وجود دود سفید ناشی از انفجار بوده که در حال افزایش است.
تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.