جام نیوز/ معترضان با ورود به محل کنفرانس خبری شهردار لوییزویل آمریکا، سخنان او را ناتمام گذاشتند.