جام نیوز/ بازی دونالد ترامپ با افکار عمومی آمریکا برای فرار از انتشار اسناد مالیاتی را ببینید.