خبرگزاری دانشجو/ در حمله متجاوزانه به بوسنی در 25 سال پیش تنها در سربرنیتسا توسط صرب‌ها بیش از ۸ هزار مرد و پسر نوجوان مسلمان قتل‌عام و به هزاران زن تجاوز صورت گرفت.