مهر/ رئیس جمهور آمریکا در برابر درخواست معترضان به نژادپرستی ساختارمند در این کشور، باز هم تخریب‌کنندگان مجسمه‌های دوران برده‌داری را تهدید کرد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در پیامی توئیتری بار دیگر تخریب کنندگان مجسمه های دوره برده داری توسط معترضان به نژادپرستی ساختارمند در این کشور را تهدید کرد.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص نوشت: نه، هرج و مرج طلبان چپ‌گرای رادیکال، آشوبگرها، غارتگران و معترضان به بناهای تاریخی واشنگتن، یادمان های «لینکلن» یا «جفرسون» و یا تقریباً هر مجسمه دیگر یا اموال فدرال آسیب نخواهند زد و آن را پایین نخواهند آورد. اگر حتی سعی کنند، بطور خودکار ۱۰ سال زندانی می شوند. مایه تاسف است!

این در حالیست که رئیس‌جمهور آمریکا چندی پیش تهدید کرده بود معترضانی که به دلیل آسیب زدن به مجسمه شخصیت‌های نژادپرست آمریکایی در بازداشت و یا تحت تعقیب هستند، به ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد.