خبرآنلاین/ چالش وزیر بهداشت استرالیا هنگام ماسک زدن را مشاهده می کنید.