صدا و سیما/  استفاده پلیس آمریکا از گاز اشک آور برای سرکوب معترضان در شهر پورتلند را مشاهده می کنید.