آخرین خبر/ در ویدئوی شوک برانگیر در برزیل پلیس سائوپائولو پای خود را روی گردن زن سیاه پوست قرار داده و روی آن راه می‌رود./فرماندار سائوپائولو از تعلیق افسر پلیس و انجام تحقیقات در این زمینه خبر داد.