آخرین خبر/ در گرگ و میش یک روز معمولی در شهر بریستول بریتانیا، دو کامیون و ده شهروند مشغول جابه‌جایی و نصب یک مجسمه شدند. آنهم بدون مجوز از نهادهای شهری. آنها مجسمه یک زن معترض سیاهپوست را درست در جایی نصب کردند که تا همین چندی پیش یک تاجر برده سال‌های سال روی آن ایستاده بود.