آخرين خبر/ در سال 1398 اتفاقات پر سر و صدا، تلخ و شيرين و ريز و درشت زيادي رخ داد. آخرين خبر طبق وظيفه ي رسانه اي و سازماني خود به پوشش دقيق و بي طرفانه ي تمام اين رخدادها در طول سال پرداخت. فعاليت هاي آخرين خبر در سالي که گذشت منحصر و محدود به پوشش اخبار نبود، در اين رسانه هزاران ساعت ويدئو، تصوير و کامنت و پيام کاربران نيز منتشر شد. براساس اين گزارش که در واحد توسعه کسب و کار آخرين خبر تهيه شده است، آخرين خبر در سال 98 بيش از 4 ميليون مخاطب داشته است که نيمي از آن ها را مخاطبان جديد تشکيل داده اند. نکته قابل توجه در اين گزارش درصد حضور کاربران استان هاي مختلف است. خوزستان با 13 درصد و استان هاي تهران و فارس با 10 درصد بيشترين حضور در اين اپليکيشن را دارند. بخش هاي ورزشي، سياست، حوادث، سبک زندگي، دخترانه و تفريح و سرگرمي محبوب ترين بخش هاي اين اپليکيشن هستند. براساس آمار منتشر شده در اين گزارش کاربران در سال 98 تقريبا هر دو روز يکبار به اين اپليکيشن رجوع مي کنند. و در اين سال بيش از 8.5 ميليارد محتوا توسط کاربران انتخاب شده است. براي دريافت اطلاعات دقيق مي توانيد گزارش عملکرد آخرين خبر در سال 1398 را از لينک زير دانلود کنيد. http://akhr.ir/OIsB

ما را در کانال اپليکيشن آخرين خبر اينستاگرام اپليکيشن آخرين خبر وبلاگ آخرين خبر دنبال کنيد