با اهدای خون کرونا نمی‌گیرید؛ لطفا بیماران نیازمند خون را دریابید
کمیته انتظامی ستاد مبارزه با کرونا اطلاعیه داد
نمایش مطالب بیشتر