آخرین خبر/مجموعه "آخرین خبر" با هدف توسعه فعالیت های خود در شهرهای تهران و مشهد قصد دارد عناوین شغلی ذیل را از طریق پر کردن فرم و طی مراحل مصاحبه که به صورت مجازی و حضوری خواهد بود جذب نماید.
از علاقه مندان خواهشمند است با توجه به جدول ذیل و دقت در عنوان شغلی و شهر مورد نظر با استفاده از لینک زیر اقدام به پر کردن فرم نمایند.


http://akhr.ir/umLN
فرم ها پس از بازبینی توسط کارشناسان مربوطه دسته بندی و برای مصاحبه مجازی یا حضوری تعیین وقت خواهد شد.

/

ما را در کانال اپلیکیشن آخرین خبر
اینستاگرام اپلیکیشن آخرین خبر
وبلاگ آخرین خبر دنبال کنید