آخرين خبر/ در اين برگه ي خبري گزارش آخرين اقدامات انجام شده مربوط به پويش نيکوکاري «باهم» در رمضان سال 1400 تقديم حضور ميشود.

با همت و سخاوت مردم عزيز و مخاطبين گرامي مبلغ 117.812.555 تومان براي کمک به نيازمندان جمع آوري شد.

اين مبلغ به صورت زير هزينه شد. فاکتورهاي خريد در زير تقديم حضور ميگردد.

اين اقلام در روزهاي 8 و 19 و 20 ارديبهشت ماه سال 1400 در مناطق محروم توزيع شد. تصاوير مربوط به توزيع را در زير مشاهده نماييد.

از اينکه براي انجام نيت خيرخواهانه خود رسانه «آخرين خبر» امين خود دانستيد؛ سپاسگزاريم.

ما را در کانال اپليکيشن آخرين خبر
اينستاگرام اپليکيشن آخرين خبر
وبلاگ آخرين خبر دنبال کنيد