آخرين خبر/ مراسم اولين دوره اعطاي نشان ملي بهره وري با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي کشور، رييس سازمان ملي بهره وري و جمعي از فعالان اين حوزه صبح دوشنبه با تقدير از برگزيدگان در حوزه ترويج و اجراي بهره وري درکشور ازجمله مجموعه رسانه اي آخرين خبر، برگزار شد.

به گزارش آخرين خبر، جمشيد انصاري، معاون رييس جمهور در اين مراسم با بيان اين که در مفهوم بهره وري به زمينه هاي فرهنگي جامعه خيلي بي توجه يا کم توجه هستيم، افزود: ما زمان زيادي نياز داريم که بتوانيم اين مفهوم را ترويج کنيم.
وي با تاکيد بر اين که بايد مفهوم بهره‌وري بيش از گذشته اجتماعي‌سازي شود و همه دستگاه‌ها براي ترويج، آن را در دستور کار قرار دهند؛ گفت: در اين زمينه حرف‌هاي ناگفته، کار‌هاي نکرده و راه‌هاي نرفته در کشور زياد است.
انصاري تصريح کرد: با کمک رسانه‌ها مفهوم بهره وري بايد بيشتر اجتماعي سازي و ترويج شود، چون آسيب شناسي و پرداختن به اين نوع آسيب‌ها مي‌تواند برخي موانع آن را رفع کند.
رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور با اشاره به انتقاد اخير رييس سازمان ملي بهره وري درخصوص اين که در جلسه اخير اقتصاددانان با رييس جمهور منتخب از 14 نفري که سخنراني کردند تنها يک نفر به صورت گذرا به موضوع بهره وري پرداخته است، گفت: امروز در مفهوم بهره وري در زمينه‌هاي فرهنگي جامعه کم کاري مي‌کنيم در حالي که ترويج مفهوم بهره وري نياز به کار‌هاي فرهنگي دارد.
معاون رئيس جمهوري افزود: دولت و دستگاه‌هاي اجرايي بايد با ارتقاي بهره وري در مجموعه‌هاي خود، به فکر هدايت‌جامعه به سمت اهميت موضوع بهره وري و ترويج آن در بخش‌هاي مختلف باشند تا موضوع بهره وري هر چه بيشتر ترويج داده شود.

قدرداني از فعالان بهره وري طبق قانون
رييس سازمان ملي بهره وري نيز برگزاري مراسم تقدير از فعالان حوزه بهره وري کشور را از وظايف قانوني اين سازمان بر اساس برنامه ششم توسعه ذکر کرد و افزود: اين سازمان نقش حاکميتي دارد و بايد راهبر و ناظر بر امر بهره وري در کشور باشد.
وي با قدرداني از دانشگاه يزد براي ايجاد مدل مفهومي تقدير از فعالان اين حوزه گفت: فعالان عرصه بهره وري در سه سطح نشان ملي، تنديس ملي و لوح تقدير مورد قدرداني قرار خواهند گرفت.
دکتر شخصي نيا، دبير علمي مراسم اعطاي نشان ملي بهره وري نيز از شناسايي 261 کتاب و 463 مقاله در نشريات معتبر علمي کشور درباره بهره وري طي سه سال اخير خبرداد و گفت: افرادي که حايز امتياز بالاي 900 از سوي هيات داوران شده باشند نشان ملي و دارندگان امتياز 700 تا 900 تنديس ملي دريافت مي کنند و به حايزان امتيازهاي 500 تا 700 لوح تقدير اعطا مي شود.
در پايان اين مراسم فعالان برگزيده در حوزه بهره وري در چهار حوزه کتاب، پايان نامه ، مقاله و رسانه از سوي معاون رييس جمهور و همچنين رييس سازمان ملي بهره وري مورد قدرداني قرارگرفتند که دراين ميان دکتر جهانگرد و حميد کلانتري، به عنوان دو متخصص حوزه بهره وري دررسانه ها و همچنين مديران مسئول خبرگزاري ايرنا و روزنامه خراسان و مجموعه رسانه اي آخرين خبر به عنوان رسانه هاي داراي بيشترين حجم آثار برگزيده در حوزه بهره وري با لوح تقدير مورد قدرداني قرار گرفتند.

ما را در کانال اپليکيشن آخرين خبر
اينستاگرام اپليکيشن آخرين خبر
وبلاگ آخرين خبر دنبال کنيد