جام جم/ « حرکت از پدافند به سمت آفند » عنوان سرمقاله روزنامه جام جم نوشته حسام الدین برومند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

‌‌ قوی شدن اعم از مقاومت است و به لحاظ منطقی یکی از مصادیق بارز قوی شدن، گزینه مقاومت است. اما همه موارد قوی شدن در مقاومت خلاصه نمی‌شود. نکته‌ای که رهبری درباره قوی شدن فرمودند موضوع بدیع و جدیدی بود.
در شرایط کنونی ما فقط با یک جنگ با دشمن مواجه نیستیم. در حال حاضر ما با جنگی ترکیبی روبه‌رو هستیم که شامل ابعاد مختلف اقتصادی،‌ سیاسی، فرهنگی، امنیتی، رسانه ای و نظامی است؛ بنابراین ما با دشمنی مواجه‌ایم که مجموعه‌ای از این گزینه‌ها را به صحنه آورده و از این رو نباید تنها به فکر پدافند باشیم. به این معنا که دشمن کنشی را انجام دهد و در پی آن واکنش انجام دهیم. در موقعیت جنگ ترکیبی باید در تمام حوزه‌ها قوی شویم. بحث دیگر درباره گفتمان قوی شدن به عملکرد ما برمی‌گردد. به این معنا که از هر حیث باید قوی باشیم تا به این واسطه، دشمن را حتی از روی آوردن به کنش بازداریم. قوی شدن در تمامی ابعاد خود یک بازدارندگی ایجاد می‌کند و دیگر در خیال این نیستیم که او کنشی انجام دهد و ما هم در مقابل واکنشی داشته باشیم. حتی خیلی از جاها لازم است ما آفند داشته باشیم و دشمن را در حالت مخمصه و بن‌بست قرار دهیم.
به عبارت دیگر، قوی شدن به مجموعه‌ای از افعال و تحرکات بر می‌گردد که ما باید در مورد خودمان و طرف مقابلمان انجام دهیم. قوی شدن به این معناست که معادلات دشمن به هم بخورد و حریف در مورد ما به یک جمع‌بندی پر از ابهام برسد و نتواند روشن در مورد ما تصمیم بگیرد. یعنی ابعاد کنش‌ها و واکنش‌هایی که می‌خواهیم انجام دهیم برای دشمن کاملا نامعلوم باشد و دشمن به این تردید رسید که ممکن است شروع‌کننده کاری باشد، اما تمام‌کننده نیست.
برای قوی شدن باید تمام نقاط ضعف خودمان را نه تنها در حوزه‌های کلان و سیاسی بلکه در موارد جزئی نیز رصد کنیم. رفع نقیصه‌ها و معضلات در عرصه‌های اجتماعی و جلوگیری از ولنگاری فرهنگی و داشتن روحیه ضد فساد و عدالت‌محوری در امور حقوقی و قضایی و رفع نواقص در حوزه‌های مختلف داخلی همه در پازلی ذیل موضوع قوی شدن قرار می‌گیرد و شرایط را برای اقتدار کشور و نظام فراهم می‌آورد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید