آخرین خبر/ پس از گذشت سه ماه از بحران لبنان و استعفای سعد حریری از پست نخست وزیری، بر خلاف میل دولت های غربی و محور عربستان دولت جدیدی در لبنان تشکیل شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید