تسنيم/متن پيش رو در تسنيم منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

براساس برخي تحليل‌ها، از سال ۲۰۰۰ تا کنون آمريکا داراي انفجار دادرسي‌هاي انتخاباتي بوده است و از ميان دو هزار و ۷۰۰ مورد راي گيري، ۹۴ درصد تا کنون به دادرسي و طرح دعوي در دادگاه رسيده است.

 پايگاه آمريکايي نشريه «نيويورکر» در يادداشتي به پيامدهاي عدم پذيرش نتايج انتخابات آتي رياست جمهوري آمريکا از سوي ترامپ در صورت شکست او در اين رقابت‌ها پرداخته است.

اين يادداشت به قلم «اريک لش» با عنوان «اگر ترامپ به جنگ نتايج انتخابات برود، چه اتفاقي خواهد افتاد؟» در ابتدا نگاهي تاريخي به شرايط مشابه دارد و در اين ارتباط گفته است:

در شب 7 نوامبر 1876، اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري ميان دو نامزد رقيب، «ساموئل تيلدن»، فرماندار دموکرات نيويورک و «روترفورد بي هايز»، فرماندار جمهوريخواه اوهايو با صدمين سال استقلال آمريکا همزمان شد. در آن زمان، اقتصاد آمريکا به شدت متاثر از تحولات وحشتناک اقتصادي سال 1873 دچار فروپاشي و به بيکاري ميليون‌‍‌ها نفر منجر شده بود و همين وضعيت به ناآرامي‌ها و اعتصاب‌هاي کارگري در سراسر آمريکا منجر گرديد. دولت جمهوري خواه «آليس اس گرانت» درگير در يکسري از فسادها و رسوايي‌ها بود. چند ماه پيش از آن نيز سرخپوستان قبيله‌اي «سياکس» موفق به شکست دادن نيروهاي دولتي به فرماندهي ژنرال «جورج کاستر» شده بودند. در اين شرايط به نظر مي رسيد که نامزد دموکرات در حال کسب يک پيروزي آسان در رقابت‌هاي انتخاباتي باشد. همان گونه که «اريک فانر» تاريخدان در کتابش با عنوان «بازسازي» گفته است، دو عبارت «فساد سياسي» و «نااميدي» تکيه کلام دموکرات‌ها در اين انتخابات بود و جمهوري‌خواهان نيز مي دانستند که همين شعارها از سوي رقبا براي شکست خوردنشان کافي است.

قبل از پايان روز راي گيري، براي همه روشن شده بود که «تايدن»، نامزد دموکرات‌ها که در شغل قبلي‌اش به عنوان وکيل يک شرکت موفقيت‌هايي را کسب کرده بود، به راحتي آراي عمومي را کسب خواهد کرد. تايدن فقط به يک راي الکترال کالج نياز داشت تا در صدر قرار گيرد و نتايج در فلوريدا، کاروليناي جنوبي و لوئيزيانا که معمولا به جمهوري خواهان راي مي دهند، اين بار به نفع دموکرات‌ها قابل توجه بود. در اين شرايط با توجه به اين که پيزوي دموکرات‌ها بسيار محتمل شده بود، جمهوري خواهان دست به سرقت نتايج انتخابات زدند و رهبر حزب از نزديکان خود در سه ايالت جنوبي ياد شده خواست تا نسبت به پيروزي نامزد جمهوري خواه اطمينان کسب کنند.

در فلوريدا نتايج به نفع جمهوري خواهان دستکاري شد و در کاروليناي جنوبي و لوئيزيانا نيز اقدام مشابهي براي دستکاري آرا انجام گرفت. اين تقلب تاريخي در حال حاضر از سوي بسياري از کساني که انتخابات آمريکا را دنبال مي کنند، فراموش شده است.

تقلب تاريخي در سه ايالت جنوبي آمريکا
در ادامه يادداشت نويسنده به روش تقلب ايجاد شده  در آراي سه ايالت جنوبي آمريکا اشاره مي کند و در نهايت به اين موضوع مي پردازد که چگونه در آن زمان حزب دموکرات با جمهوري خواهان بر سر تقلب در نتيجه انتخابات وارد معامله شد و دموکرات‌ها واگذاري نتيجه در سه ايالت جنوبي را پذيرفتند و به گفته نويسنده بسياري از مسائل از جمله موضوع سياه پوستان و... را مورد معامله قرار دادند.

در اين يادداشت به نقل قولي از روزنامه «نيشن» در آن زمان اشاره شده که پس از رسوايي تقلب در انتخابات و معامله نامزد دموکرات‌ها با جمهوري خواهان، خطاب به نامزد دموکرات مي گويد: ملت، به عنوان ملت ديگري کاري به او نخواهند داشت.

در ادامه يادداشت همچنين مشاجره انتخاباتي سال 2000 ميان بوش و ال گور نيز از ديگر انتخابات‌هاي پرمشاجره عنوان شده که در نهايت موضوع به دادگاه کشيده و در دادگاه مسئله ادامه يافت، اما به گفته نويسنده، در حال حاضر مشاجره و اختلاف دو رقيب انتخاباتي براي راي گيري 2020 بيش از آن که به اختلافات انتخاباتي سال 2000 شباهت داشته باشد، به اختلاف و درگيري انتخاباتي سال 1876 شباهت دارد.

نگراني از دو قطبي شدن آمريکا

به اعتقاد نويسنده، مشاجره انتخاباتي سال 2000 در فضايي دور از تنش در دادگاه پيگيري شد، اما در سال 1876 اين مشاجرات انتخاباتي به دو قطبي شدن و شکاف عميق در جامعه آمريکا منجر شد و دو حزب سياسي همواره عليه هم صف کشي کردند و در نهايت اين تحولات به تقسيم جامعه آمريکا در آن زمان منجر شد و شرايط فعلي رقابت ترامپ و بايدن نيز بدون اين که به مشاجرات انتخاباتي سال 2000 شباهت داشته باشد، بيشتر به دوقطبي شدن و شکاف اجتماعي آمريکا در انتخابات سال 1876 شبيه است که در نهايت هزينه آن را ملت اين کشور داد.

نويسنده با انتقاد از رويکرد فعلي ترامپ معتقد است که در دوره رياست جمهوري او بيشتر بيانيه‌هايش بيش از آن که مرتبط با مسائل قانون اساسي باشد، صرفا جهت جلب افکارعمومي بوده است، مثلا آن جا که راي گيري از طريق پست را تقلب آميز توصيف کرد و يا در پاسخ به سوالي درباره پذيرش صرف نتايج انتخابات، جواب «بله» نداد و گفت بايد اين موضوع را بررسي کند تا ببيند چه خواهد شد! يا آن جا که مدام درباره به تعويق انداختن برگزاري انتخابات سخن گفت تا آنجا که يکي از مسئولان کميته برگزاري انتخابات به او يادآور شد که چنين تصميمي امکان اجرا شدن ندارد.

در ادامه يادداشت گفته شده است: رد نتايج انتخابات از سوي ترامپ، چندان هم بي سابقه و بي دليل نيست. او در انتخابات 2016 نيز اعلام کرد که عدم جذب همه آراي دهندگان در نتيجه راي نامشروع مهاجران به رقيب مخالف او بوده است و حال چهار سال بعد نيز در تلاش براي به تحليل بردن اعتماد عمومي در آستانه برگزاري انتخابات است و با حمله به شيوه پستي راي گيري، اعتماد عمومي را براي راي گيري امن همزمان با همه گيري شيوع بيماري از بين برده است. ترامپ از تامين بودجه لازم براي داوطلبان مشارکت در فرايند راي گيري، انتخابات ايمن و فرايند شمارش آرا خودداري کرده است و همزمان در تلاش براي مانع تراشي در برگزاري پستي انتخابات و عملکرد اداره پست آمريکاست.

«ريچارد ال هاسين»، استاد حقوق دانشگاه کاليفرنيا و نويسنده کتابي درباره انتخابات، معتقد است: ترفندهاي کثيف، بي اعتمادي سازي و تهديد دموکراسي آمريکا جاي سوال است! ما با مکانيسم راي گيري مشکل داريم، با مقامات انتخاباتي بي کفايت مشکل داريم، ما با دخالت خارجي و همزمان بحران همه گيري کرونا مواجه هستيم و از همه اين ها بدتر با يک رئيس جمهور هنجار شکن روبرو هستيم!

پروژه سناريو سازي تنش هاي پس انتخابات رياست جمهوري

در ادامه يادداشت با اشاره برگزاري انتخابات پرچالش رياست جمهوري تا چند ماه ديگر، گفته شده: در ماه ژوئن ما با يک فرايند انتقالي تمام عيار مواجه هستيم و گروهي دانشگاهي و تحقيقاتي به تازگي در قالب يک پروژه در حال ارزيابي سناريورهاي مختلف درباره چالش‌ها و اختلافات و تنش‌هاي احتمالي پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري 2020 در آمريکا هستند.

اين موضوع را «زو هادسون»، تحليلگر سابق «بنياد جامعه باز» که مسئول اين پروژه نيز است، تائيد کرده و گفته است: ما بايستي خطرات احتمالي را به جامعه گوشزد کرده و اين خطرات را جامع پذير کنيم، کار ما تعجب کردن و گفت زده شدن نيست، بلکه ما واقعا نياز داريم تا مردم اين موضوع را درک کنند که امسال، يک سال انتخاباتي غيرمعمول و غيرعادي است.

در ارتباط با طرح مذکور، گفته شده است که بيش از يکصد نفر از چهره‌هاي برجسته آکادميک، سياسي و رسانه‌اي در اين طرح مشارکت دارند و برخي چهره‌هاي برجسته از هر دو حزب جمهوري خواه و دموکرات نيز در طرح ياد شده مشارکت دارند که هرکدام به عنوان عضو کمپين انتخاباتي ترامپ و يا بايدن و يا مقامات دولتي و يا رسانه‌اي سناريوهاي مختلف درباره تنش هاي احتمالي پس از انتخابات امسال را سناريورسازي کرده‌اند.

«آدام جنتلسون»، از دستياران سابق «هري ريد»، سناتور دموکرات در ارتباط با اين طرح مي گويد: يکي از دشوارترين سناويورهاي پيش رو عدم پذيرش باخت در انتخابات از سوي هر دو طرف رقيب است.

در اين يادداشت، گفته شده چالش‌هاي انتخاباتي امسال به دليل راي گيري پستي ناشي از همه گيري کرونا، بيشتر خواهد بود، چون شمارش آراي غايب با کندي صورت مي گيرد و اقدامي بسيار دشوار و نفس گير است، از سوي ديگر در بسياري ايالت‌ها امکان آغاز شمارش آرا تا زمان پايان راي گيري وجود ندارد و تجربه قبلي در بهار و تابستان امسال در برگزاري راي گيري پستي در نيويورک باعث شد تا اعلام نتايج انتخابات ايالتي در منطقه دوازدهم اين شهر، شش هفته به طول انجامد، ضمن اين که رقيب انتخاباتي در اين راي گيري پس از اعلام نتايج انتخاباتي، با طرح شکوايه‌اي مسائلي را در ارتباط با شمارش برخي آراي مخدوش، راي گيري ديرهنگام و... مطرح کرد.

سناريوي وارد شدن به فاز تنش‌ها
در ادامه يادداشت سناريوهاي مختلف در ارتباط با نتايج انتخابات مورد بررسي قرار گرفته است:

يک موضوع کلي پيش فرض در اين طرح تحقيقاتي آن است که به احتمال زيادي رقابت‌هاي فعلي انتخاباتي در سراسر آمريکا، اين کشور را وارد يک دوره از تنش‌ها خواهد کرد.

در سناريوي اول، اعلام نتايج انتخابات در سه ايالت کاروليناي شمالي، ميشيگان و فلوريدا بيش از يک هفته زمان خواهد برد. در شب انتخابات، کمپين جمهوري خواهان از بايدن خواهند خواست تا شکست را با توجه به آمار راي گيري حضوري که براي ترامپ کافي بوده، بپذيرد، اما از سوي ديگر آراي غايب در اين ايالت‌ها به احتمال بيشتري به سبد بايدن خواهد رفت و با شمارش آراي غايب شانس بايدن بيشتر خواهد شد. براين اساس آراي حضوري به سمت جمهوري خواهان و آراي پستي و غيرحضوري به سمت دموکرات‌ها چرخش خواهد داشت. لذا انتظار مي رود پس از رسيدن آراي پستي ما شاهد تغييرات قابل توجهي در نتايج اوليه باشيم و به احتمال زيادي ترامپ اين تغييرات را ناعادلانه توصيف خواهد کرد.

در ادامه اين سناريوها درباره زمان راي گيري جنجالي در آمريکا آمده است: کمپين انتخاباتي ترامپ به احتمال بيشتري از  وزارت دادگستري فدرال خواهد خواست تا امنيت اماکن راي گيري را تامين کند و از مقامات ايالتي جمهوري خواه مي خواهد تا روند شمارش آراي پستي بيشتر را متوقف کنند. در واکنش نيز کمپين دموکرات‌ها و بايدن خواستار شمارش همه آراي پستي خواهند بود و از هودارانشان خواهند خواست تا در راهپيمايي هاي خود همين خواسته را مطرح کنند. در ادامه نيز ترامپ گارد ملي را به صورت فدرال در همه مناطق آماده خواهد کرد و هر دو حزب نيز در اين شرايط به دنبال توقف کارها و يا تغيير نتايج در ايالت‌‌هاي کليدي به نفع خود خواهند بود.

سناريوي چالش ميشيگان
در سناريوي بعدي گفته شده است که کاروليناي شمالي نتايج را به نفع بايدن و فلوريدا نتايج را به نفع ترامپ اعلام خواهند کرد و در ايالت ميشيگان فردي متقلب با اقدامات خود برخي اختلالات را در آرا ايجاد مي کند و اين باعث مي شود تا ترامپ با اختلاف اندکي از بايدن، در ميشيگان به عنوان نامزد پيروز اعلام شود. اما در ميشيگان با توجه به آن که کنگره در اختيار جمهوري خواهان است و فرماندار از حزب دموکرات، اختلافاتي پيش خواهد آمد و فرماندار دموکرات پيروزي اعلام شده از سوي کنگره ايالتي جمهوري خواه به نفع ترامپ را نمي پذيرد. اين مشابه همان شرايطي است که در جريان انتخابات سال 1876 پيش آمد و هر دو حزب رقيب هواداران خود را به خيابان‌ها فراخواهند خواند. در اين شرايط احتمال دارد که ترامپ به قانون اقدام عليه شورش‌ها استناد کند. در ادامه با توجه به اين که نتايج انتخابات از سوي دو مرجع متفاوت از ميشيگان ارسال شده و کنگره ايالتي ميشيگان تائيديه پيروزي ترامپ و فرماندار دموکرات نتيجه ديگري را به کنگره فدرال در واشنگتن ارسال کرده، لذا جمهوري خواهان کنگره، از مايک پنس معاون رئيس جمهور خواهند خواست تا درباره دو نتيجه اعلام شده از انتخابات ميشيگان تصميم گيري کند. در مقابل دموکرات‌ها چنين استدلالي را رد خواهند کرد. همچنين در اين شرايط چشم انداز کمي و منفي از نتيجه نشست‌هاي مشترک ميان دموکرات‌ها و جمهوري خواهان در کنگره بدست خواهد آمد. در اين شرايط حاميان هر دو حزب خود را پيروز معرفي خواهند کرد و اين شرايط منجر به مشکلي خواهد شد که هر دو نامزد انتخاباتي خود را در قدرت معرفي خواهند کرد و در نهايت مشکل بزرگتر و حادتر چگونگي دسترسي به کدهاي هسته‌اي (که در اختيار رئيس جمهور است) پيش خواهد آمد.

سناريوي بحران قانون اساسي
سناريوي ديگر در اين يادداشت، پيروزي مشخص و شفاف ترامپ در آراي الکترال کالج اعلام شده است، اما همزمان پيش بيني شده با وجود پيروزي ترامپ در آراي الکترال کالج، اما او اکثريت آراي عمومي را از دست خواهد داد، با اين حال در اين شرايط هرج و مرج پايان مي يابد. همزمان بايدن از برخي ادعاهاي شب انتخاباتي خود عقب نشيني خواهد کرد، اما از فرمانداران دموکرات ايالت‌هاي ويسکانسين، ميشيگان و کارولينياي شمالي خواستار بازشماري آرا خواهد شد. در احتمال بعدي پيش بيني شده که فرمانداران دموکرات اين ايالت‌ها نيز تعدادي از راي دهندگان حامي بايدن را به کنگره خواهند فرستاد و اين موضوع باعث تنش در کنگره تحت کنترل جمهوري خواهان خواهد شد. در اين شرايط جمهوري خواهان تلاش ناموفقي خواهند کرد تا برخي دموکرات‌ها را به حمايت از پيروزي ترامپ متمايل کنند، اما با توجه به ادامه اختلافات؛ آمريکا دچار بحران عميق قانون اساسي خواهد شد و کنگره نيز تلاش خود را تا روز برگزاري مراسم تحليف رياست جمهوري براي حل بن بست بکار خواهد گرفت، اما به نتيجه نخواهد رسيد و در اين شرايط مشخص نيست که موضع نظاميان چه خواهد بود؟ در اين ارتباط همچنين پيش  بيني شده که ممکن است «جان پودستا»، رئيس سابق کمپين انتخاباتي کلينتون، ايالت‌هاي کاليفرنيا، اورگان و واشنگتن را به جدايي از ايالات متحده ترغيب کند.

سناريوي حذف ترامپ
از سوي ديگر حتي سناريوي مورد توجه ديگري که در اين يادداشت در ارتباط با انتقال مسالمت آميز قدرت پس از انتخابات رياست جمهوري در آمريکا مورد بررسي قرار گرفته شده، از نظر سياسي بسيار چشم انداز خطرناکي دارد. در اين شرايط ممکن است بايدن با اختلاف بسياري اندکي، پيروزي پرحاشيه‌اي را بدست آورد. در اين شرايط پيش بيني شده که ممکن است کمپين اتخاباتي ترامپ، پس از اعلام نتايج احتمالي به نفع بايدن، مجالس ايالتي ميشيگان و پنسيلوانيا را متقاعد کنند تا گزارش‌هاي انتخاباتي متناقض با نتايج اعلام شده را به کنگره فدرال ارسال کنند. در اين وضعيت، «ويليام بار»، دادستان کل آمريکا از وزارت دادگستري مي‌خواهد تا بررسي و تحقيق درباره تقلب انتخاباتي را آغاز کند و شمارش آرا را تعليق و متوقف کند. اما در اين جا ممکن است برخي سناتورها مانند «ميت رامني»، سه تن از سناتورهاي جمهوري خواه نزديک خود را به حمايت از بايدن متقاعد و ترغيب کند. در اين شرايط پيش بيني شده 4 ميليون نفر براي حمايت از بايدن به خيابان‌ها خواهند آمد. احتمال استعفا نيز از جمله از سوي رئيس ستاد مشترک کارمندان در اعتراض به رفتارهاي ترامپ پيش بيني شده و اين اختلافات داخلي ميان جمهوري خواهان رسانه‌اي خواهد شد و برخي اسناد و فسادها عليه دولت ترامپ منتشر خواهد شد و بايدن از کميته‌هاي امنيتي سنا و مجلس نمايندگان خواستار بررسي و تحقيق پيرامون دخالت خارجي در انتخابات خواهد کرد و در اين وضعيت برخي جمهوري خواهان معتدل مانند فرماندار ماساچوست در کابينه بايدن حضور خواهد داشت و تحولات با قدرت گيري دموکرات‌ها و آغاز بررسي و تحقيق پيرامون پرونده ترامپ و خانواده‌اش به پايان خواهد رسيد.

اشکالات بزرگ نظام انتخاباتي آمريکا
به اعتقاد نويسنده، اين سناريورها در شديدترين وضعيت ممکن پيش بيني شده است، اما برگزاري انتخابات در شرايط همه گيري يک بيماري و با وجود رئيس جمهوري که پيشاپيش وقوع تقلب را اعلام مي‌کند، بسيار عجيب تر و فوق العاده‌ تر است.

در يادداشت به نقل قولي از «رزا بروکس»، استاد حقوق دانشگاه جرج تاون اشاره شده که گفته است: يک موضوع مهم اين است که رهبران سياسي به طور دقيق از ميزان قدرت خود و ديگران آگاه باشند و درباره انتخاب‌هاي پيش رويشان فکر کنند، چون وقتي موضوعي بد مي‌شود، همه شرايط خراب مي شود و افراد مجبورند به جاي يک هفته در يک ساعت تصميم گيري کنند.

نويسنده در ادامه وضعيت فعلي سيستم راي گيري آمريکا را مورد نقد قرار داده و مي گويد: براساس برخي تحليل‌هاي کارشناسي، از سال 2000 تا کنون آمريکا داراي انفجار شکايت‌هاي و دادرسي‌هاي انتخاباتي بوده است و از ميان 2 هزار و 700 مورد، 94 درصد تا کنون به دادرسي و طرح دعوي در دادگاه رسيده است و امسال به تنهايي تا کنون حدود 2 هزار درخواست دعواي انتخاباتي به دليل شيوع کرونا مطرح شده است. از ماه مي گذشته نيز کمپين انتخاباتي ترامپ و کميته ملي جمهوري خواهان، بودجه خود را دو برابر کرده‌ و به بيست ميليون دلار رسانده‌اند.

«ربکا گرين»، استاد حقوق انتخاباتي در «مدرسه حقوق مري و ويليام» معتقد است که جنجال و اختلاف بوش و ال گور در انتخابات سال 2000 نشان داد که سيستم انتخاباتي آمريکا داراي اشکلات و نقص‌هاي جدي است. گرين مي گويد نگران آن است که با ادامه هر بار اختلافات در انتخابات‌ هاي مختلف، اعتماد عمومي در آمريکا به تحليل رود.

در ادامه يادداشت آمده است: بيشترين ميزان چالش در راي گيري پيش رو مربوط به راي گيري پستي است و تا کنون 44 ايالت اجازه داده‌اند تا راي گيري براي انتخابات رياست جمهوري آتي از طريق پست انجام شود، اما از يک سو موکرات‌ها بدنبال آسان کردن راي گيري از طريق پست هستند و در مقابل جمهوري خواهان بدنبال مقابله و توقف اين روش هستند و در اين ميان وظيفه مقامات محلي و ايالتي ساماندهي و سازماندهي اين روش است.

چالش راي گيري پستي در انتخابات 2020

«مرکز عدالت برنان در دانشگاه نيويورک» تخمين زده است که دولت به چهار ميليارد دلار بودجه اضافي براي اطميان خاطر از برگزاري راي گيري امن پستي همزمان با شيوع کرونا نيازمند است، اما کنگره تنها چهارصدميليون دلار را براي آماده سازي انتخابات در شرايط فعلي اختصاص داده است، که اين کمبود امکانات منجر به کاهش مراکز راي گيري، صف هاي طولاني تر و شمارش کندتر و آهسته تر آراي پستي خواهد شد. دولت‌هاي ايالتي همچنين از چالش جذب بازنشستگان داوطلب براي شرکت در فرايند راي گيري و شمارش آراي پستي خبر داده‌اند، چون خيلي از آن ها نگران در معرض قرار گرفتن ويروس کرونا هستند و همه اين شرايط به معناي کندتر شدن فرايند راي گيري و شمارش آرا و در نهايت افزايش احتمال مشاجره و درگيري در انتخابات رياست جمهوري امسال آمريکاست.

نويسنده در ادامه با اعلام نگراني از فضاي بي اعتمادي در ميان شهروندان آمريکايي مي گويد: البته خود ترامپ اين احتمال تنش و مشاجره را با افزايش فضاي بي اعتمادي در جامعه آمريکا تقويت کرده است. محافظه کاران آمريکايي سال‎‌هاست که نهادها را هدف قرار داده و به تازگي نيز ترامپ يکي از افراد نزديک به خود را در راس اداره پست آمريکا گذاشته که اين فرد خودش عامل کندتر شدن کارکرد اداره پست در آمريکاست. ترامپ حتي خودش نيز اذعان کرده که دموکرات‌ها سه و نيم ميليارد دلار را براي تقويت اداره پست مي خواستند، اما او جلو اين بودجه را گرفته است.

به گفته نويسنده: پس از روز انتخابات، دعواهاي انتخاباتي مرتبط با شمارش آرا خواهد بود. در روند راي گيري پستي مشکلاتي بوجود مي آيد که در روند راي گيري حضوري اين مشکلات را ما شاهد نيستيم. حتي در شرايط عادي و وضعيت بي تنش نيز تعداد زيادي از آراي پستي صلاحيت شمارش و استاندارد لازم را ندارند، چون ممکن است امضاهاي اشخاص همخوان نباشد، مسير ارسال آراي پستي غيرقابل اعتماد باشد، قصد راي دهنده محل مشاجره باشد و يا آرا پس از پايان موعد مقرر به مرکز برسند. در بدترين حالت ممکن است که نامزدي به صورت رسمي پيروز شود، اما پيروزي او به دليل تلف شدن و از بين رفتن بسياري از آراي پستي باشد و ممکن است بسياري از آراي پستي بدليل استانداردها لازم شمرده نشوند.

در اين يادداشت با توجه به مشکلات راي گيري پستي به تلاش و اختصاص زمان زياد از سوي دموکرات‌ها براي آموزش شهروندان به راي دادن پستي اشاره شده است و نويسنده مي گويد: انتخابات آمريکا هميشه نامناسب و کثيف بوده است. قانون اساسي تضمين نکرده است که نامزدان انتخاباتي و يا راي دهندگان بتوانند به حقوق کامل خود در نتايج انتخاباتي الکترال کالج دست يابند. از سوي ديگر پس از انتخابات آتي مشخص خواهد شد که آيا ترامپيسم در ميان جمهوري خواهان داوم خواهد داشت يا خير؟ پس ازاين انتخابات معلوم مي شود که اگر ترامپ پيروزي خود را قبل از اتمام شمارش آراي پستي اعلام کند، آيا جمهوري خواهان و قانون گذاران هم حزبي اش حاضر به حمايت از او خواهند بود يا خير؟

در پايان اين يادداشت چالش‌هاي ديگري درباره انتخابات پيش رو عنوان شده، مثلا اين که در صورتي که شمارش آراي غايب به طول انجامد و بيشتر از موعد تعيين شده شود، ايالت‌ها به مجوز کنگره براي ادامه شمارش آرا نيازمند هستند و آيا کنگره اين مجوز ادامه شمارش آرا را خواهد داد؟

همچنين سوءاستفاده از «همه گيري کرونا» و يا شرايط تداوم اعتراضات در پورتلند از ديگر چالش‌هاي انتخابات پيش رو در آمريکا عنوان شده است.

نگراني از ورود ارتش آمريکا به تنش‌هاي انتخاباتي

«لاورنس ويکرسون»، سرهنگ بازنشسته ارتش آمريکا و از نزديکان «کالين پاول»، وزيرخارجه سابق آمريکا گفته است که ترامپ در تلاش براي کشاندن ارتش و نيروهاي نظامي به يکسري مشاجرات و درگيري‌هاي پس از انتخابات است. به گفته اين نظامي آمريکايي هرکسي که به ترامپ بگويد فلان اقدام براي ابقاي او در کاخ سفيد مفيد است، او خواهد گفت: فوري آن را انجام بده!!

نويسنده در پايان با اشاره به اوضاع نگران کننده انتخابات آتي رياست جمهوري در آمريکا، عدم پذيرش نتيجه انتخابات و عدم قبول شکست احتمالي از سوي نامزدان انتخاباتي را چالش بسيار بزرگي عنوان کرده که ممکن است نتايج بسيار ناگواري را براي آمريکا رقم زند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar