ابتکار/متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

محمدعلي وکيلي/ زمان زيادي به انتخابات رياست جمهوري نمانده است. گروه‌هاي سياسي هنوز نتوانسته‌اند يخ فضاي پر رخوت کنوني را بشکنند. با اين حال، پلتفرم جديدي به نام کلاب هاوس، شوکي به فضاي سياسي وارد کرده است. در اين پلتفرم مردم مي‌توانند با يکديگر گفت‌وگوي آزاد انجام دهند و امکانات گفت‌وگو نسبت به پلتفرم‌هاي گذشته بيشتر شده است. اين پلتفرم، مردم‌محور است و به نوعي نمي‌توان نامش را گونه‌اي تريبون گذاشت، بلکه کارکرد آن، محمل گسترده گفت‌وگو است. کلاب هاوس توانسته در اين مدت اندک، اقبال مردم را برانگيزد و درصد قابل توجهي از مردم به آن اقبال نشان داده‌اند. در سايه و باوجود بي‌برنامگي و بي‌تحرکي سياستمداران، مردم در اين پلتفرم توانستند مقداري يخ فضاي سياسي را بشکنند. در واقع انگار مردم خود دست‌به‌کار شده‌اند و تکاني به حوزه عمومي داده‌اند. پيش‌تر نوشتم که نشانه‌ها حکايت از اين مي‌کند که ملت چشمش به سياست است اما بخاري از سياستمداران برنمي‌خيزد. يعني مردم همچنان به دنبال نسخه نجات‌بخش هستند اما در حوزه عمومي چنين نسخه‌اي عرضه نمي‌شود. ملت اقبالي به حرکات موجود نشان نمي‌دهند و به برنامه‌هاي ارائه شده دل نبسته‌اند اما همچنان چشمشان به سياست است تا نسخه‌اي از آن دربيايد. معتقدم کلاب هاوس نيز چون مخاطب‌محور است، و به نوعي امکان‌هاي گفت‌وگوي عمومي در آن توسعه يافته است، توانسته اقبال مردم را برانگيزد. حرف جذابي از سياستمداران در اين پلتفرم عرضه نشده؛ لذا علت اقبال مردم همان توسعه امکان گفت‌وگوي مردم است.
اين گفت‌وگو البته مي‌تواند به سياستمداران و سياست‌گذاران کمک کند چراکه به ايضاح حرف مردم کمک مي‌کند و مي‌تواند بازتاب بي‌واسطه‌اي از مطالبات و مطلوبات کنوني ملت باشد. کلاب هاوس صداي ملت را بلندتر کرده اما بيش و مهمتر از ساير پلتفرم‌ها، با توسعه ديالوگ، سخن ملت را نيز تنقيح مي‌کند. در واقع از رهگذر گفت‌وگوي جدي در اين پلتفرم (نسبت به نوع امکان گفت‌وگوهاي ساير پلتفرم‌ها)، حرف ملت دقيق‌تر و تراش‌خورده‌تر عرضه مي‌شود. بازگشت وضوح و دقت به حوزه عمومي مي‌تواند اين حوزه را از آشفتگي و بي‌قاعدگي پيشين نجات دهد و به طور کلي به تلطيف فضاي سياسي کشور نيز کمک کند. هر پلتفرمي (چه در مقام امکان‌هاي تکنولوژيک و چه در مقام امکان‌هاي زباني) که بتواند امکان گفت‌وگو را کماً و کيفاً توسعه دهد، مي‌تواند به بهداشت حوزه عمومي و سلامت و لطافت سياست‌ورزي کمک کند. امروز ما به هر عاملي که امکان گفت‌وگو را ارتقا دهد بايد روي خوش نشان دهيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar