آفتاب يزد/متن پيش رو در آفتاب يزد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
   
پيشرفت علوم وفناوري به بشر اين فرصت را داد که بر بسياري از مجهولات غلبه کرده و پاسخ سوال‌هاي نامکشوف خود را پيدا کند. در اقصي و نقاط جهان، در راستاي مرگ ومير به علت بيماري‌هاي مختلف، دانشمندان ومتخصصان براي نجات همنوعان خود در آزمايشگاه‌ها ومراکز تحقيقاتي با صرف عمر وجواني به دنبال يافتن داروهاي پيشگيري (واکسن) ودرمان بودند وتوانستند بسياري از بيماري‌هاي واگيردار را با دستاوردهاي خود مغلوب کرده و براي انسان عمر طولاني وسلامت را به ارمغان آورند. از زمان پاستور تا امروز بشر به ياري نخبگان توانست، ويروس و ميکروب‌هاي پاندميک را شناسايي و نابود نمايد. سلامت جسمي و روحي ما بخش اعظم، حيات وتداوم آن است و براي رشد وتقويت انسان تغذيه اصلي‌ترين فرايند شناخته مي‌شود. اما براي تحقق اين روند، مصرف بسياري از اقلام ضروري مي‌باشد. در اين ميان، سبزيجات وميوه‌جات يکي از اصلي‌ترين منابع تامين ويتامين‌هاي قابل جذب بوده ونقش حساسي در سلامت انسان دارد. متاسفانه در سال‌هاي اخير، گراني‌هاي افسار گسيخته توانايي تامين مايحتاج ضروري افراد را دشوار و حتي غير ممکن نمود. درحاليکه براساس اعلام بعضي از مديران ارشد، ۵۰درصد از جمعيت کشور زير خط فقر وحدود ۳۰درصد آن‌ها زير خط فقر مطلق قرار دارند. بيکاري وفقدان درآمد در بخش قابل توجهي از اقشار جامعه، مخصوصا در دوران وروزهاي قرنطنيه وعدم حمايت دولت از افراد يادشده، روزگار دشواري را در مقابل آن‌ها قرار داده است. در اين ميان نيز گرانفروشان ومحتکران در يک محدوده زماني خود را يکه تاز عرصه کشور ديدند. کساني که انبان زر خود را پرتر و حساب‌هاي خود را چاق‌تر کردند و مي کنند و از همه بدتر آنکه آگاهانه زندگي همنوعان وهموطنان خود را به پرتگاه نيستي سوق مي‌دهند. در حالي که اين موضوع، هزينه‌هاي بيشتري را به دولت تحميل مي‌کند. چرا که سوء تغذيه و بيماري‌هاي ناشي از آن تهديدي جدي براي زيست انسان‌ها مي‌باشد. مردم در انتظار قدم‌هاي عملي در اين حوزه‌ها هستند و از دولت مصرانه مي‌خواهند برنامه‌هاي قاطع وسريع در مقابله با اين حرکت‌هاي ايذايي به اجرا درآورند.

حالا که کم کم با همت وتلاش دست اندرکاران سلامت واکسيناسيون برجاده قرار گرفته، لازم است به فکر زندگي اقتصادي مردم باشيم. چگونه دولت و نهادهاي دخيل در امر مقابله با گراني توانفرسا قادر به اجراي برنامه‌هاي بازدارنده نيستند. تدوين واجراي سياستها، بازدارنده نبوده و نيستند. بلکه تدوين واجراي اينگونه سياست‌ها بايد همراه بااقدامات اجرايي در نظارت بر نرخ گذاري‌هاي اقلام وارداتي وتوليد داخلي باشد. حمايت‌هاي عملي دولت از توليدکنندگان مخصوصا واحدهاي توليدي متوسط وکوچک در بخشودگي‌هاي مالياتي و حمايت‌هاي ارزي از جمله گامهاي موثر در مقابله باگراني خواهند بود. مساعدت به کشاورزان ودامداران زيان ديده از خشکسالي و بلاياي طبيعي نيز بايد در برنامه‌هاي اساسي واصلي دولت قرار گيرند. قطعا وقتي که با افزايش ورود وتوليد واکسنهاي مختلف توانستيم با گسترش واکسيناسيون تا حدود قابل توجهي از مرگ ومير را کاهش دهيم؛ بايد واکسن مقابله با گرانفرشي نيز مرکب از سياست‌هاي ياد شده به ميدان وارد شده وفشارهاي طاقت فرسا بر اقشار ضعيف را کاهش دهيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar