آفتاب یزد/متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در‭ ‬همین‭ ‬ابتدای‭ ‬کار‭ ‬اجازه‭ ‬دهید‭ ‬تکلیفمان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خودمان‭ ‬روشن‭ ‬کنیم؛‭ ‬ما‭ ‬یا‭ ‬ایرانی‭ ‬هستیم‭ ‬یا‭ ‬نیستیم؛‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬نیستیم‭ ‬که‭ ‬هیچ،‭ ‬هر‭ ‬اتفاق‭ ‬بدی‭ ‬برایش‭ ‬بیفتد‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬مربوط‭ ‬می‌شود‭ ‬نه‭ ‬دلمان‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬اتفاق‭ ‬بد‭ ‬برایش‭ ‬رخ‭ ‬داده،‭ ‬می‌سوزد،‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬ایرانی‭ ‬می‌دانیم،‭ ‬نه‭ ‬می‌توانیم‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬اجازه‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬رخدادهای‭ ‬گوناگون‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اقصی‭ ‬نقاط‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬می‌افتد‭ ‬بی‌تفاوت‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬اهمیتی‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬ندهیم‭. ‬بالاخره‭ ‬آنچه‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬امانتی‭ ‬ست‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬گذشته‌های‭ ‬دور‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬ما‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬صاحب‭ ‬موقتی‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬عمری‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کره‭ ‬خاکی‭ ‬آن‭ ‬امانت‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬صاحبان‭ ‬بعدی‌اش‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند،‭ ‬بدهیم‭ ‬و‭ ‬خودمان‭ ‬این‭ ‬دیار‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برویم،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تفسیر‭ ‬ما‭ (‬همه‭ ‬ما‭) ‬اعم‭ ‬از‭ ‬مسئول‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬مسئول‭ ‬حق‭ ‬نداریم‭ ‬با‭ ‬امانت‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اختیارمان‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬باری‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬جهت‭ ‬رفتار‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬اهمیت‭ ‬این‭ ‬امانات‭ ‬ارزشمند‭ ‬را‭ ‬ساده‭ ‬تلقی‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬کنارش‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬بگذریم‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬نسل‭ ‬آینده‭ ‬مسئولیم‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬وظیفه‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬آنچه‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬می‌رسد‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭. ‬
 
متاسفانه‭ ‬در‭ ‬روزگار‭ ‬کنونی‭ ‬چنین‭ ‬اتفاقی‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬کشورمان‭ ‬رخ‭ ‬نمی‌دهد،‭ ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی‭ ‬که‭ ‬پایه‭ ‬و‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭ ‬همواره‭ ‬شاهد‭ ‬اتفاقات‭ ‬بد‭ ‬و‭ ‬شنوای‭ ‬خبرهای‭ ‬آزاردهنده‭ ‬هستیم‭. ‬اتفاقات‭ ‬و‭ ‬خبرهایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بی‌تفاوتی‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬جامعه‭ (‬خاصه‭ ‬مسئولان‭) ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اهمیتی‭ ‬که‭ ‬آثار‭ ‬و‭ ‬ابنیه‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬میراث‭ ‬گرانبهای‭ ‬فرهنگی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬موزه‌ها‭ ‬و‭ ‬مکانهای‭ ‬موردنظر‭ ‬قرار‭ ‬دارند،‭ ‬حکایت‭ ‬می‌کند‭. ‬حکایتی‭ ‬عجیب‭ ‬و‭ ‬غم‭ ‬انگیز‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬کس‭ ‬شنوا‭ ‬و‭ ‬بینای‭ ‬آن‭ ‬باشد‭ ‬دلش‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مرز‭ ‬و‭ ‬بوم‭ ‬مظلوم‭ ‬می‌سوزد‭. ‬برای‭ ‬درک‭ ‬بهتر‭ ‬آنچه‭ ‬منظور‭ ‬نظر‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬اتفاق‭ ‬مهمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬روزهای‭ ‬اخیر‭ ‬رخ‭ ‬داد‭ ‬اشاره‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭. ‬

1-‭ ‬حتما‭ ‬همه‭ ‬شما‭ ‬می‌دانید‭ ‬که‭ ‬موزه‭ ‬هنرهای‭ ‬معاصر‭ ‬که‭ ‬آثار‭ ‬ارزشمند‭ ‬و‭ ‬گرانبهایی‭ (‬که‭ ‬بعضا‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬کجای‭ ‬کره‭ ‬زمین‭ ‬یافت‭ ‬نمی‌شوند‭) ‬را‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬خود‭ ‬جای‭ ‬داده‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬تعمیرات‭ ‬و‭ ‬بازسازی‭ ‬برای‭ ‬مدتی‭ ‬طولانی‭ ‬تعطیل‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬کارگران‭ ‬در‭ ‬داخلش‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬بودند،‭ ‬مسلما‭ ‬وقتی‭ ‬مکانی‭ ‬فرهنگی‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬شرایطی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬نمی‌توان‭ ‬کار‭ ‬بازسازی‌اش‭ ‬را‭ ‬ظرف‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬روز،‭ ‬یک‭ ‬هفته،‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬یکسال‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬کرد،‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬سو‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬متولی‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬اندرکار‭ ‬نگهداری‭ ‬چنین‭ ‬فضایی‭ ‬اجازه‭ ‬نداریم‭ ‬در‭ ‬مرمت‭ ‬و‭ ‬بازسازی‌اش‭ ‬از‭ ‬سیستم‭ ‬ماست‭ ‬مالیزاسیون‭ ‬استفاده‭ ‬کنیم‭ ‬وقتی‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬تعمیرات‭ ‬اساسی‭ ‬روی‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬دیوار‭ ‬و‭ ‬ستونهای‭ ‬یک‭ ‬مکان‭ ‬عمومی‭ ‬فرهنگی‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬آثار‭ ‬ارزشمندی‭ ‬که‭ ‬اکثر‭ ‬آنها‭ ‬تابلوهای‭ ‬نقاشی‭ ‬هستند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مکانهایی‭ ‬ببریم‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬آسیب‭ ‬دیدن‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬خطر‭ ‬برایشان‭ ‬به‭ ‬کمترین‭ ‬اندازه‭ ‬ممکن‭ ‬برسد،‭ ‬نباید‭ ‬اینگونه‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬تابلوها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جایی‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬حفاظی‭ ‬برایشان‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬نشده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬حفاظ‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬خودشان‭ ‬رها‭ ‬شده‭ ‬باشند،‭ ‬مسلما‭ ‬هر‭ ‬کسی‭ ‬می‌داند‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬مکان‭ ‬فرهنگی‭ ‬مانند‭ ‬موزه‭ ‬باید‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬وقت‭ ‬یکبار‭ ‬مورد‭ ‬سمپاشی‭ ‬و‭ ‬گندزدایی‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬تا‭ ‬حشرات‭ ‬موذی‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬موذی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬آثار‭ ‬ارزشمند‭ ‬هنری‭ ‬رخنه‭ ‬نکنند‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬نبرند‭. ‬حتما‭ ‬همه‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬ماجرای‭ ‬حشره‌هایی‭ ‬که‭ ‬چندی‭ ‬پیش‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تابلوهای‭ ‬هنری‭ ‬موزه‭ ‬هنرهای‭ ‬معاصر‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬هستید‭. ‬حشره‌هایی‭ ‬که‭ ‬شکر‭ ‬خدا‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬دیده‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬صورت‭ ‬گرفتن‭ ‬اقدامات‭ ‬مناسب‭ ‬جلوی‭ ‬فاجعه‌ای‭ ‬بزرگ‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرید‭ ‬که‭ ‬کسی‭ ‬متوجه‭ ‬این‭ ‬حشره‌ها‭ ‬نمی‌شد‭ (‬همانطور‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬دیده‭ ‬شوند،‭ ‬کسی‭ ‬متوجه‭ ‬شان‭ ‬نشده‭ ‬بود‭) ‬آنها‭ ‬آمده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬فرصت‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬لای‭ ‬درزهای‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تابلوها‭ ‬داخل‭ ‬شوند‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬لانه‭ ‬کنند،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬تولید‭ ‬مثل‭ ‬می‌کردند‭ ‬و‭ ‬تعدادشان‭ ‬زیاد‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬تابلوهای‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬می‌رفتند‭. ‬حال‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرید‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬هم‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬می‌گذشت،‭ ‬فکر‭ ‬می‌کنید‭ ‬چه‭ ‬اتفاقی‭ ‬برای‭ ‬تابلوها‭ ‬می‌افتاد؟‭ ‬اینها‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬موزه‭ ‬برای‭ ‬مدتی‭ ‬طولانی‭ ‬تعطیل‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬مرمت‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬صورت‭ ‬می‌گرفته،‭ ‬حال‭ ‬سوال‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مرمت‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬منظوری‭ ‬انجام‭ ‬می‌شده؟‭ ‬پاسخ‭ ‬کاملا‭ ‬روشن‭ ‬است،‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬موزه‭ ‬نونوار‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬بازدیدکنندگان‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬مدرن‌تری‭ ‬به‭ ‬تماشای‭ ‬تابلوهای‭ ‬ارزشمند‭ ‬بپردازند،‭ ‬حال‭ ‬آنکه‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬دیوارهای‭ ‬موزه‭ ‬نوسازی‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬تابلوهایی‭ ‬روی‭ ‬آنها‭ ‬قرار‭ ‬می‌گرفت‭ ‬که‭ ‬حشره‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬زده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برده‭ ‬بود‭. ‬مسلما‭ ‬وقتی‭ ‬موزه‭ ‬برای‭ ‬مدتی‭ ‬طولانی‭ ‬تعطیل‭ ‬می‌شود‭ ‬عملا‭ ‬از‭ ‬درآمدزایی‭ ‬می‌افتد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬فقط‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬صعودی‭ ‬بالا‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬خرج‭ ‬روی‭ ‬دست‭ ‬موزه‭ ‬می‌گذارند،‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬بعدا‭ ‬جبران‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نو‭ ‬شدن‭ ‬موزه‭ ‬و‭ ‬طراحی‌ها‭ ‬و‭ ‬دیزاین‭ ‬جدید‭ ‬احتمالا‭ ‬قیمت‭ ‬بلیت‭ ‬موزه‭ ‬بالاتر‭ ‬برود‭ ‬تا‭ ‬جبران‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬هزینه‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬بشود‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬موزه‭ ‬باز‭ ‬شد‭ ‬مردم‭ ‬می‌آمدند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تابلوهایی‭ ‬مواجه‭ ‬می‌شدند‭ ‬که‭ ‬زیر‭ ‬قابهایشان‭ ‬حشره‭ ‬لانه‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬اما‭ ‬این‭ ‬یک‭ ‬بخش‭ ‬ماجراست،‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬واقفیم‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬بازدیدکنندگان‭ ‬موزه‭ ‬هنرهای‭ ‬معاصر‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬بقیه‭ ‬موزه‌ها‭ ‬را‭ ‬گردشگران‭ ‬خارجی‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهند،‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرید‭ ‬که‭ ‬گردشگران‭ ‬خارجی‭ ‬برای‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬تابلوهای‭ ‬موزه‭ ‬هنرهای‭ ‬معاصر‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬محل‭ ‬می‌آمدند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬تماشای‭ ‬تابلوهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬کجای‭ ‬دنیا‭ ‬نمونه‌اش‭ ‬پیدا‭ ‬نمی‌شود،‭ ‬متوجه‭ ‬می‌شدند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬قاب‭ ‬این‭ ‬تابلوها‭ ‬حشره‭ ‬لانه‭ ‬کرده،‭ ‬فکر‭ ‬می‌کنید‭ ‬چه‭ ‬اتفاقی‭ ‬می‌افتاد؟‭ ‬آنها‭ ‬پیش‭ ‬خودشان‭ ‬چه‭ ‬فکری‭ ‬می‌کردند؟‭ ‬آیا‭ ‬جز‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬بگویند‭ ‬حیف‭ ‬این‭ ‬تابلوهای‭ ‬ارزشمند‭ ‬و‭ ‬گرانقیمت‭ ‬که‭ ‬دست‭ ‬اینا‭ ‬اسیر‭ ‬شدن،‭ ‬اینا‭ ‬که‭ ‬بلد‭ ‬نیستن‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تابلوها‭ ‬نگهداری‭ ‬کنن‭ ‬برای‭ ‬چی‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬تابلوها‭ ‬پیششون‭ ‬باشه،‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬دیوار‭ ‬ساختمون‭ ‬موزه‭ ‬رسیدن‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬دیوار‭ ‬که‭ ‬ارزش‭ ‬نداره،‭ ‬مهم‭ ‬تابلوهاییه‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬دیوارهای‭ ‬این‭ ‬موزه‭ ‬قرار‭ ‬داره‭ ‬که‭ ‬اونم‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬حشره‭ ‬اس‮»‬‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬آنها‭ ‬ما‭ ‬مردمی‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬ارزش‭ ‬واقعی‭ ‬هنر‭ ‬را‭ ‬نمی‌دانیم‭ ‬و‭ ‬هرطور‭ ‬که‭ ‬دلمان‭ ‬می‌خواهد‭ ‬با‭ ‬آثار‭ ‬هنری‭ ‬برخورد‭ ‬می‌کنیم؟‭ ‬حال‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬می‌پرسیم‭ ‬کدامیک‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬دوست‭ ‬دارید‭ ‬مردم‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬راجع‭ ‬بهتان‭ ‬اینگونه‭ ‬بیندیشند،‭ ‬ما‭ ‬مردم‭ ‬ایران‭ ‬همیشه‭ ‬داد‭ ‬سخن‭ ‬سرداده‌ایم‭ ‬که‭ ‬مردمی‭ ‬هنرمند‭ ‬و‭ ‬هنردوست‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬نزد‭ ‬ایرانیان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بس،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬شیوه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‌ایم‭ ‬داریم‭ ‬به‭ ‬جهانیان‭ ‬می‌گوییم‭: ‬‮«‬به‭ ‬این‭ ‬حرفهای‭ ‬ما‭ ‬زیاد‭ ‬هم‭ ‬اعتنا‭ ‬نکنید،‭ ‬ما‭ ‬خودمان‭ ‬هم‭ ‬متوجه‭ ‬نمی‌شویم‭ ‬چه‭ ‬می‌گوییم‮»‬‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬بلندگو‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬گرفته‌ایم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬دنیا‭ ‬می‌گوییم‭ ‬ما‭ ‬مردم‭ ‬هنر‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬هنرمندی‭ ‬نیستیم‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬بودیم‭ ‬تابلوهای‭ ‬بی‌نظیری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬موزه‭ ‬هایمان‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬حشره‭ ‬نبودند‭. ‬

2-‭ ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬اتفاقاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬اخیر‭ ‬رخ‭ ‬داد‭ ‬
پاره‭ ‬شدن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تابلوهای‭ ‬کمال‭ ‬الملک‭ ‬در‭ ‬کاخ‭ ‬گلستان‭ ‬است،‭ ‬کاخی‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬آثار‭ ‬و‭ ‬ابنیه‭ ‬تاریخی‭ ‬سرزمین‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬چگونگی‭ ‬رخ‭ ‬دادن‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬کاری‭ ‬نداریم،‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬رخداد‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬بی‌احتیاطی‭ ‬بوده‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬دلیل‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬کارشناسان‭ ‬محترم‭ ‬بررسی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬می‌کنند،‭ ‬اما‭ ‬اینکه‭ ‬اساسا‭ ‬چرا‭ ‬باید‭ ‬چنین‭ ‬اتفاقی‭ ‬بیفتد‭ ‬جای‭ ‬سوال‭ ‬دارد،‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کاخ‭ ‬قدیمی‭ ‬که‭ ‬جزو‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬گردشگری‭ ‬سرزمین‭ ‬پهناور‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭ ‬اثر‭ ‬ارزشمند‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬نقاشان‭ ‬ایرانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬هم‭ ‬شناخته‭ ‬شده،‭ ‬دچار‭ ‬پارگی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬آیا‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬کاخ‭ ‬موزه‭ ‬عیب‭ ‬محسوب‭ ‬نمی‌شود؟‭ ‬آیا‭ ‬برای‭ ‬متولیان‭ ‬آن‭ ‬کاخ‭ ‬موزه‭ ‬از‭ ‬رئیس‭ ‬اصلی‌اش‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬نگهبان‭ ‬دم‭ ‬در‭ ‬افت‭ ‬ندارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬موزه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارند‭ ‬چنین‭ ‬اتفاقی‭ ‬بیفتد؟‭ ‬در‭ ‬درجه‌ای‭ ‬بالاتر‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬کسر‭ ‬شان‭ ‬شامل‭ ‬تک‭ ‬تک‭ ‬ما‭ ‬مردم‭ ‬ایران‭ ‬نمی‌شود؟‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬تمدن‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬قدیمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشورمان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬اهمیت‭ ‬نمی‌دهیم‭ ‬و‭ ‬برایشان‭ ‬ارزش‭ ‬قائل‭ ‬نیستیم؟‭ ‬خدا‭ ‬می‌داند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬موزه‌ها‭ ‬و‭ ‬کاخ‌ها‭ ‬و‭ ‬اماکن‭ ‬تاریخی‭ ‬دیگر‭ ‬چند‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬می‌توان‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬کسی‭ ‬متوجه‭ ‬شان‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬تازه‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬ماجراست،‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬موزه‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬سری‭ ‬بزنید‭ ‬میراثی‭ ‬را‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌کنید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬ایران‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هست،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مکانها‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شود؟‭! ‬پرسش‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آثار‭ ‬تاریخی‭ ‬ایرانی‭ ‬چگونه‭ ‬از‭ ‬موزه‌های‭ ‬خارجی‭ ‬سر‭ ‬درآورده‭ ‬اند؟‭ ‬جز‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬حواس‭ ‬پرتی‭ ‬ما‭ ‬مردم‭ ‬ایران،‭ ‬عده‌ای‭ ‬یواشکی‭ ‬آمده‌اند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬آثار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬پنهانی‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬خارج‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بهای‭ ‬بسیار‭ ‬گزافی‭ ‬به‭ ‬موزه‌های‭ ‬خارجی‭ ‬فروخته‭ ‬اند؟‭ ‬جالب‭ ‬ماجرا‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬الان‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬ایرانیان‭ ‬متوجه‭ ‬این‭ ‬شده‭ ‬ایم،‭ ‬اصلا‭ ‬ککمان‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬رخ‭ ‬دادن‭ ‬چنین‭ ‬اتفاقی‭ ‬نمی‌گزد‭ ‬و‭ ‬برایمان‭ ‬مهم‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬آثار‭ ‬تاریخی‭ ‬مان‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬بیگانگان‭ ‬است‭. ‬جالبتر‭ ‬اما‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬رخ‭ ‬دادن‭ ‬چنین‭ ‬اتفاقی‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬مردم‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬بی‌خیال‌ترین‭ ‬شکل‭ ‬ممکن‭ ‬در‭ ‬گوشه‌ای‭ ‬نشسته‭ ‬بودیم‭ ‬و‭ ‬نان‭ ‬و‭ ‬ماست‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬می‌خوردیم‭. ‬غیر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬است؟‭ ‬حتما‭ ‬حواسمان‭ ‬نبوده‭ ‬که‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬غارت‭ ‬برده‭ ‬اند،‭ ‬مثل‭ ‬ماجرای‭ ‬حشرات‭ ‬تابوی‭ ‬موزه‭ ‬هنرهای‭ ‬معاصر‭ ‬و‭ ‬پاره‭ ‬شدن‭ ‬تابلوی‭ ‬کمال‭ ‬الملک‭ ‬در‭ ‬کاخ‭ ‬گلستان‭ ‬که‭ ‬حواسمان‭ ‬نبود،‭ ‬مثل‭ ‬هزاران‭ ‬هزار‭ ‬ماجرای‭ ‬دیگر‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌افتد‭ ‬و‭ ‬حواس‭ ‬هیچکس‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نیست،‭ ‬همین‭ ‬حواس‭ ‬پرتی‌هاست‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آدمهایی‭ ‬مانند‭ ‬محمودرضا‭ ‬خاوری‭ ‬این‭ ‬امکان‭ ‬را‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬راحت‌ترین‭ ‬شکل‭ ‬ممکن‭ ‬3‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬پول‭ ‬بی‌زبان‭ ‬که‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬بردارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬خارج‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنسوی‭ ‬دنیا‭ ‬با‭ ‬شلوارک‭ ‬و‭ ‬تی‭ ‬شرت‭ ‬در‭ ‬خیابانها‭ ‬بگردد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کافی‭ ‬شاپ‌ها‭ ‬نوشیدنی‭ ‬سفارش‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬چنین‭ ‬اتفاقاتی‭ ‬در‭ ‬سرزمین‭ ‬ما‭ ‬رخ‭ ‬نمی‌داد‭ ‬و‭ ‬وای‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬مردمی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اشتباهات‭ ‬گذشته‭ ‬خود‭ ‬درس‭ ‬عبرت‭ ‬نگیرند‭ ‬و‭ ‬بابت‭ ‬حواس‭ ‬پرتی‌های‭ ‬گذشته‭ ‬خودشان‭ ‬نادم‭ ‬و‭ ‬پشیمان‭ ‬نشده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬موارد‭ ‬مهم‭ ‬زندگی‭ ‬شان‭ ‬دقت‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬خرج‭ ‬دهند‭ ‬تا‭ ‬اینگونه‭ ‬دچار‭ ‬زیان‭ ‬نشوند‭. ‬

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar