آفتاب یزد/متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

پیامدهای‭ ‬انتصاب‭ ‬بن‌سلمان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رئیس‭ ‬شورای‭ ‬وزیران‭ ‬عربستان
کارشناس‭ ‬مسائل‭ ‬منطقه‭ ‬گفت‭: ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ریاست‭ ‬شورای‭ ‬وزیران‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬پادشاه‭ ‬عربستان‭ ‬بود‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تغییرات‭ ‬یک‭ ‬دستکاری‭ ‬ماهوی‭ ‬در‭ ‬ساختار‭ ‬قدرت‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

‮«‬رضا‭ ‬میرابیان‮»‬‭ ‬کارشناس‭ ‬مسائل‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬تشریح‭ ‬دلایل‭ ‬تغییر‭ ‬ساختار‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬هرم‭ ‬قدرت‭ ‬در‭ ‬عربستان‭ ‬و‭ ‬انتصاب‭ ‬ولیعهد‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نخست‌وزیر‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬خبرنگار‭ ‬ایلنا‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬چندی‭ ‬پیش‭ ‬پادشاه‭ ‬عربستان‭ ‬محمد‌بن‌‭ ‬سلمان،‭ ‬ولیعهد‭ ‬و‭ ‬پسر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رئیس‭ ‬شورای‭ ‬وزیران‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬منصوب‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬پسر‭ ‬کوچک‭ ‬پادشاه‭ ‬عربستان‭ ‬یعنی‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬منصوب‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬واکنش‌های‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬داشت‭. ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬این‭ ‬انتصاب‌ها‭ ‬باید‭ ‬متوجه‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬اصولاً‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬ندارد‭ ‬بلکه‭ ‬یک‭ ‬نظام‭ ‬اساسی‭ ‬مشخص‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬تغییرات‭ ‬در‭ ‬هرم‭ ‬قدرت‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬ماده‭ ‬56‭ ‬همین‭ ‬نظام‭ ‬اساسی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬تغییر‭ ‬ماهوی‭ ‬ساختار‭ ‬روبه‌رو‭ ‬هستیم‭ ‬نه‭ ‬یک‭ ‬تغییر‭ ‬صرفاً‭ ‬شکلی‭. ‬اینکه‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬فعلی‭ ‬ملک‭ ‬سلمان،‭ ‬پادشاه‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬تغییراتی‭ ‬زده‭ ‬یک‭ ‬موضوع‭ ‬چندوجهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ریشه‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬دارد‭.‬

وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬به‭ ‬یاد‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬چندین‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬ولیعهد‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬نقش‌آفرینی‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬هرم‭ ‬قدرت‭ ‬عربستان‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬او‭ ‬سفرهای‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬فرامنطقه‭ ‬ترتیب‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬و‭ ‬بالاخص‭ ‬مخالفانش‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬ریاض‭ ‬بفهماند‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بازیگر‭ ‬اصلی‭ ‬عربستان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬حالا‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رئیس‭ ‬شورای‭ ‬وزیران‭ ‬و‭ ‬نخست‭ ‬وزیر‭ ‬عربستان‭ ‬نقش‭ ‬ایفا‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بدان‭ ‬معناست‭ ‬که‭ ‬محمدبن‭ ‬سلمان‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬غیاب‭ ‬پادشاه‭ ‬عربستان‭ ‬نقش‌آفرینی‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬سطوح‭ ‬و‭ ‬عرصه‌ها‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬که‭ ‬می‌گویم‭ ‬این‭ ‬تغییر‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬نوعی‭ ‬تغییر‭ ‬ماهوی‭ ‬و‭ ‬ساختاری‭ ‬بدانیم‭ ‬نه‭ ‬شکلی‭. ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬هم‭ ‬سابقه‭ ‬نداشته‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬تحلیلگر‭ ‬مسائل‭ ‬سیاسی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬دوران‭ ‬حیات‭ ‬و‭ ‬پادشاهی‭ ‬ملک‭ ‬عبدالعزیز‭ ‬ساختاری‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬هیئت‭ ‬دولت‭ ‬یا‭ ‬هیئت‭ ‬وزیران‭ ‬در‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬صرفاً‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1953‭ ‬میلادی‭ ‬‮«‬هیئت‭ ‬وکلا‮»‬‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬دوران‭ ‬که‭ ‬عبدالعزیز‭ ‬پادشاه‭ ‬عربستان‭ ‬بود،‭ ‬شخصاً‭ ‬اداره‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت‭. ‬چندی‭ ‬بعد‭ ‬او‭ ‬هیئت‭ ‬وکلا‭ ‬را‭ ‬منحل‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬وزرا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ریاست‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزیز‭ ‬تشکیل‭ ‬داد‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزیز‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬ولیعهدش‭ ‬یعنی‭ ‬فیصل‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزیز‭ ‬تفویض‭ ‬اختیار‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نخست‌وزیر‭ ‬منصوب‭ ‬کرد‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬چنین‭ ‬اقدامی‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬تغییر‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬هرم‭ ‬قدرت‭ ‬دانست؛‭ ‬چراکه‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ریاست‭ ‬شورای‭ ‬وزیران‭ ‬عربستان‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬پادشاه‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬عالی‌ترین‭ ‬مقام‭ ‬در‭ ‬هرم‭ ‬قدرت‭ ‬در‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آمد‭. ‬

وی‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬خروجی‭ ‬این‭ ‬تغییرات‭ ‬ساختاری‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬پیامدهای‭ ‬این‭ ‬تغییر‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بن‌سلمان‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬رئیس‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬نقش‭ ‬جدی‭ ‬ایفا‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬بدون‭ ‬تردید‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬اتخاذ‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬و‭ ‬راهبردهای‭ ‬کلان‭ ‬مانند‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اقتصادی،‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی،‭ ‬فروش‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬روند‭ ‬اصلاحات‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬اثرگذار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬اصلاحات‭ ‬در‭ ‬عربستان‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬میلادی‭ ‬که‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ولیِ‭ ‬ولیعهد‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬عربستان‭ ‬برگزیده‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬و‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬زیادی‭ ‬تکمیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬لذا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬باید‭ ‬منتظر‭ ‬اقدام‌های‭ ‬و‭ ‬تاثیر‭ ‬حضور‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رئیس‭ ‬شورای‭ ‬وزیران‭ ‬و‭ ‬نخست‭ ‬وزیر‭ ‬عربستان‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬شک‭ ‬در‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کلان‭ ‬ریاض‭ ‬دیده‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar