آفتاب یزد/متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

چند‭ ‬روز‭ ‬پیش‭ ‬پیمان‭ ‬جبلی‭ ‬در‭ ‬سخنانی‭ ‬گفته‭ ‬بود‭: ‬‮«‬اینکه‭ ‬برخی‭ ‬می‌گویند‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما‭ ‬دچار‭ ‬تنزل‭ ‬مخاطب‭ ‬شده،‭ ‬ادعایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬اثبات‭ ‬شود‭. ‬مخاطبین‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تنوع‭ ‬رسانه‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬دارند‭ ‬الزاماً‭ ‬شاید‭ ‬رسانه‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قاب‭ ‬آنتن‭ ‬برودکست‭ ‬دنبال‭ ‬نکنند،‭ ‬اما‭ ‬همان‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬دنبال‭ ‬می‌کنند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شیوه‌های‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬نشده‭ ‬که‭ ‬متاسفانه‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهیم،‭ ‬شیوه‌های‭ ‬نظرسنجی‭ ‬براساس‭ ‬مشاهده‭ ‬آنتن‭ ‬برودکست‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مخاطبین‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پلتفرم‌های‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬مخاطب‭ ‬رسانه‭ ‬ملی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭ ‬منتها‭ ‬رسانه‭ ‬آن‌ها‭ ‬تغییر‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬بنا‭ ‬داریم‭ ‬به‭ ‬واکاوی‭ ‬سخنان‭ ‬این‭ ‬مقام‭ ‬مسئول‭ ‬تلویزیون‭ ‬بپردازیم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬واکاوی‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬عده‭ ‬که‭ ‬معتقدند‭ ‬صداوسیما‭ ‬دچار‭ ‬تنزل‭ ‬مخاطب‭ ‬شده‭ (‬که‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬جزوشان‭ ‬هستیم‭) ‬دیگر‭ ‬چگونه‭ ‬باید‭ ‬ادعای‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬اثبات‭ ‬کنند؟‭ ‬
 
1-‭ ‬سالهاست‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬رسانه‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬کارهایی‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬فرد‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬سروکار‭ ‬دارد‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬ام،‭ ‬شاید‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬متن‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬گزارش‭ ‬یا‭ ‬یادداشت‭ ‬در‭ ‬رسانه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬ایراداتی‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬منکر‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬نیستم،‭ ‬اما‭ ‬یک‭ ‬چیز‭ ‬روشن‭ ‬است؛‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬این‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬بارها‭ ‬به‭ ‬عملکرد‭ ‬سازمان‭ ‬صداوسیما‭ ‬انتقاداتی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬یادداشت‭ ‬و‭ ‬گزارش‭ ‬به‭ ‬رشته‭ ‬تحریر‭ ‬درآورده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬فرهنگی‭ ‬روزنامه‭ ‬منتشر‭ ‬کرده‌ام‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬روسای‭ ‬سازمان‭ ‬صداوسیما‭ (‬از‭ ‬محمد‭ ‬سرافراز‭ ‬و‭ ‬عبدالعلی‭ ‬علی‭ ‬عسگری‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬پیمان‭ ‬جبلی‭) ‬را‭ ‬مورد‭ ‬خطاب‭ ‬قرار‭ ‬داده‌ام‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬تشریح‭ ‬کرده‌ام‭ ‬که‭ ‬سازمان‭ ‬صداوسیما‭ ‬مانند‭ ‬قطاری‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ریل‭ ‬خارج‭ ‬شده،‭ ‬مسیر‭ ‬اشتباهی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬اصرار‭ ‬فراوانی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬طی‭ ‬طریق‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬همان‭ ‬مطالبی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬حقیر‭ ‬سراپا‭ ‬تقصیر‭ ‬نوشته‭ ‬شده،‭ ‬فکت‌های‭ ‬مهمی‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬نشان‭ ‬می‌دادند‭ ‬
که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬همین‭ ‬مسیر‭ ‬اشتباهی‭ ‬که‭ ‬رسانه‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مخاطبانش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬ما‭ ‬حتی‭ ‬بارها‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬گزارش‌ها‭ ‬و‭ ‬یادداشت‌ها‭ ‬به‭ ‬مسئولان‭ ‬تلویزیون‭ ‬راهکار‭ ‬برون‭ ‬رفت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬مسیر‭ ‬درست‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬نشان‭ ‬دادیم‭ ‬و‭ ‬خب‭ ‬پر‭ ‬واضح‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬و‭ ‬هنرمندان‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬بسیاری‭ ‬هم‭ ‬مثل‭ ‬ما‭ ‬مطالبی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬روی‭ ‬ریل‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬دوباره‭ ‬تلویزیون‭ ‬بیان‭ ‬کردند،‭ ‬اما‭ ‬واکنش‭ ‬مسئولان‭ ‬سازمان‭ ‬صداوسیما‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬محمد‭ ‬سرافراز،‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬عبدالعلی‭ ‬علی‭ ‬عسگری‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬پیمان‭ ‬جبلی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مطالب‭ ‬حتی‭ ‬‮«‬هیچ‮»‬‭ ‬هم‭ ‬نبوده‭ ‬است،‭ ‬تنها‭ ‬کاری‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬عزیزان‭ ‬و‭ ‬کارمندان‭ ‬تحت‭ ‬امرشان‭ ‬انجام‭ ‬داده‌اند‭ ‬این‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬فشار‭ ‬پایشان‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬پدال‭ ‬گاز‭ ‬بیشتر‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬سرعت‭ ‬خود‭ ‬افزوده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شوق‭ ‬و‭ ‬اشتیاق‭ ‬بیشتری‭ ‬مسیر‭ ‬اشتباهی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬بودند‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬دادند‭. ‬حالا‭ ‬در‭ ‬روزگار‭ ‬کنونی‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یکسال‭ ‬از‭ ‬تکیه‭ ‬زدن‭ ‬پیمان‭ ‬جبلی‭ ‬بر‭ ‬صندلی‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬صداوسیما‭ ‬می‌گذرد‭ ‬ایشان‭ ‬می‌فرمایند‭: ‬‮«‬موضوع‭ ‬ریزش‭ ‬مخاطب‭ ‬تلویزیون‭ ‬یک‭ ‬ادعاست‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬ثابت‭ ‬شود‮»‬‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬معنای‭ ‬این‭ ‬جمله‭ ‬چیست؟‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چند‭ ‬تعبیر‭ ‬مختلف‭ ‬داشت‭:‬

مثلا‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬حرفهایی‭ ‬که‭ ‬درباره‭ ‬ریزش‭ ‬مخاطب‭ ‬بیان‭ ‬می‌شود،‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬حرف‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬چیزی‭ ‬بیشتر‭.‬

یا‭ ‬اینکه‭ ‬ما‭ ‬موضوع‭ ‬ریزش‭ ‬مخاطب‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬کاملا‭ ‬واقفیم‭ ‬که‭ ‬کارمان‭ ‬را‭ ‬درست‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهیم‭ ‬به‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬مو‭ ‬لای‭ ‬درزش‭ ‬نمی‌رود‭.‬

یا‭ ‬اینکه‭ ‬عده‌ای‭ ‬می‌خواهند‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حرفها‭ ‬درباره‭ ‬برنامه‌های‭ ‬صداوسیما‭ ‬سیاه‭ ‬نمایی‭ ‬کنند‭. ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬هر‭ ‬کسی‭ ‬می‌تواند‭ ‬نظرش‭ ‬را‭ ‬درباره‭ ‬عملکرد‭ ‬رسانه‭ ‬ملی‭ ‬ارائه‭ ‬کند،‭ ‬کیست‭ ‬که‭ ‬گوش‭ ‬کند؟

یا‭ ‬اینکه‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬می‌آیند‭ ‬و‭ ‬چنین‭ ‬موضوعاتی‭ ‬را‭ ‬درباره‭ ‬ریزش‭ ‬مخاطب‭ ‬تلویزیون‭ ‬بیان‭ ‬می‌کنند،‭ ‬افراد‭ ‬انگشت‭ ‬شماری‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬تعدادشان‭ ‬به‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬هم‭ ‬نمی‌رسد،‭ ‬ما‭ ‬که‭ ‬نمی‌توانیم‭ ‬هشتاد‭ ‬میلیون‭  ‬جمعیت‭ ‬را‭ ‬فدای‭ ‬خواسته‭ ‬1000‭ ‬نفر‭ ‬کنیم،‭ ‬تلویزیون‭ ‬مال‭ ‬همه‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬مال‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬افراد،‭ ‬بنابراین‭ ‬خواسته‭ ‬اکثریت‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود،‭ ‬نه‭ ‬خواسته‭ ‬اقلیت‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬آماری‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نظرسنجی‌ها‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬اکثریت‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬برنامه‌هایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬رسانه‭ ‬ملی‭ ‬پخش‭ ‬می‌شوند‭ ‬موافقند‭.‬

تعابیر‭ ‬دیگری‭ ‬نیز‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬سخن‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬صداوسیما‭ ‬داشت،‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬این‭ ‬سخنان‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬موضوع‭ ‬مهم‭ ‬مواجه‭ ‬می‌شویم‭.‬

اول‭ ‬آنکه‭ ‬اظهارات‭ ‬جناب‭ ‬جبلی‭ ‬عزیز‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬ایشان‭ ‬و‭ ‬معاونان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬تحت‭ ‬امرشان‭ ‬اصلا‭ ‬روزنامه‭ ‬نمی‌خوانند‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬گزارش‌هایی‭ ‬که‭ ‬درباره‭ ‬عملکرد‭ ‬اشتباه‭ ‬رسانه‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬نشریات‭ ‬دیگر‭ ‬منتشر‭ ‬شده،‭ ‬صفحه‭ ‬فرهنگی‭ ‬آفتاب‭ ‬یزد‭ ‬به‭ ‬کرات‭ ‬درباره‭ ‬موضوع‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬فکت‌ها،‭ ‬مطالبی‭ ‬را‭ ‬نوشته‭ ‬و‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬بیان‭ ‬کردیم‭ ‬راهکار‭ ‬هم‭ ‬ارائه‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬زبان‭ ‬قلم‭ ‬بینوای‭ ‬خود‭ ‬بنده‭ ‬‮«‬مو‮»‬‭ ‬در‭ ‬آورد‭ ‬از‭ ‬بس‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عملکرد‭ ‬رسانه‭ ‬ملی‭ ‬انتقاد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هیچ‭ ‬واکنشی‭ ‬مواجه‭ ‬نشد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬تفسیر‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬آقای‭ ‬جبلی‭ ‬پرسید‭ ‬جناب‭ ‬دکتر‭ ‬دیگر‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬زبانی‭ ‬بگوییم‭ ‬که‭ ‬دارید‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬اشتباه‭ ‬می‌روید،‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬آن‭ ‬گزارش‌ها‭ ‬و‭ ‬یادداشت‌ها‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬تحت‭ ‬امرتان‭ ‬این‭ ‬‮«‬ادعا‮»‬‭ ‬را‭ ‬اثبات‭ ‬کردیم،‭ ‬اما‭ ‬واقعا‭ ‬فایده‌اش‭ ‬چه‭ ‬بود؟‭ ‬وقتی‭ ‬مطالب‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬روزنامه‌ها‭ ‬و‭ ‬اظهارات‭ ‬بیان‭ ‬شده‭ ‬هنرمندان‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬خبرگزاری‌ها‭ ‬و‭ ‬نشریات‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬نمی‌خوانید‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اگر‭ ‬می‌خوانید‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬اهمیت‭ ‬نمی‌دهید‭ ‬ما‭ ‬چگونه‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬شما‭ ‬‮«‬ادعا‮»‬یمان‭ ‬را‭ ‬اثبات‭ ‬کنیم؟‭ ‬اصلا‭ ‬تمام‭ ‬فکت‌ها‭ ‬و‭ ‬گزارش‌ها‭ ‬و‭ ‬یادداشت‌هایی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬همکارانمان‭ ‬در‭ ‬رسانه‌های‭ ‬دیگر‭ ‬منتشر‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬را‭ ‬کنار‭ ‬می‌گذاریم،‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬آنها‭ ‬فاکتور‭ ‬می‌گیریم‭. ‬حال‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬جواب‭ ‬دهید؛‭ ‬مگر‭ ‬خود‭ ‬شما‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬پیش‭ ‬در‭ ‬دیدار‭ ‬رسمی‌ای‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هنرمندان‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬همایش‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬سازمان‭ ‬صداوسیما‭ ‬داشتید‭(‬اوایل‭ ‬اردیبهشت‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬1401‭)‬،‭ ‬جملاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬می‌آید‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬نکردید؟

‮«‬همه‭ ‬ما،‭ ‬چه‭ ‬شما‭ ‬به‌عنوان‭ ‬هنرمند،‭ ‬چه‭ ‬ما‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مسئولان‭ ‬صدا‌و‌سیما،‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬خودمان‭ ‬بپرسیم‭ ‬چرا‭ ‬احساس‭ ‬علاقه‌ای‭ ‬که‭ ‬مخاطب‭ ‬به‭ ‬هنرمندان‭ ‬و‭ ‬آثارشان‭ ‬داشت،‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬است؟‭ ‬چرا‭ ‬بعضی‭ ‬آثاری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬هزینه‌های‭ ‬کمتر‭ ‬ساخته‭ ‬می‌شد،‭ ‬ماندگارترند؟‭ ‬همه‌‭ ‬ما‭ ‬مقصریم‭ ‬و‭ ‬نمی‌توانیم‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬تبرئه‭ ‬کنیم‭. ‬باید‭ ‬از‭ ‬خودمان‭ ‬بپرسیم‭ ‬که‭ ‬چقدر‭ ‬توانسته‌ایم‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬شبانه‌روز،‭ ‬خوراک‭ ‬خوب‭ ‬به‭ ‬مخاطب‭ ‬بدهیم؟‮»‬

می‭ ‬شود‭ ‬بگویید‭ ‬این‭ ‬سخنان‭ ‬چه‭ ‬معنایی‭ ‬می‌دهد؟‭ ‬شما‭ ‬عملا‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬جملات‭ ‬کوتاه‭ ‬بیان‭ (‬بخوانید‭ ‬اعتراف‭) ‬کرده‌اید‭ ‬که‭ ‬مخاطب‭ ‬تلویزیون‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬است،‭ ‬بدتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بیان‭ ‬کرده‌اید‭ ‬که‭ ‬خودتان‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬مقصرید،‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬مرتکب‭ ‬ادعایی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬سالهاست‭ ‬داریم‭ ‬بیان‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬شده‭ ‬اید،‭ ‬درست‭ ‬است؟‭ ‬نکند‭ ‬حالا‭ ‬می‌خواهید‭ ‬بگویید‭ ‬خودتان‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬ادعایی‭ ‬که‭ ‬درباره‭ ‬سازمان‭ ‬تحت‭ ‬امرتان‭ ‬داشتید‭ ‬را‭ ‬اثبات‭ ‬کنید؟‭ ‬و‭ ‬اما‭ ‬بعد‭...‬

2-‭ ‬پیمان‭ ‬جبلی‭ ‬در‭ ‬سخنانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬از‭ ‬ایشان‭ ‬نقل‭ ‬کردیم،‭ ‬گفته‭: ‬‮«‬افرادی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تماشای‭ ‬پلتفرم‌های‭ ‬اینترنتی‭ ‬می‌نشینند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭ ‬هم‭ ‬جزء‭ ‬مخاطبان‭ ‬تلویزیون‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‮»‬‭ ‬این‭ ‬سخن‭ ‬کمی‭ ‬ایهام‭ ‬دارد،‭ ‬البته‭ ‬شاید‭ ‬باید‭ ‬بگوییم‭ ‬کمی‭ ‬دو‭ ‬پهلوست‭. ‬اول‭ ‬آنکه‭ ‬شاید‭ ‬منظور‭ ‬نظر‭ ‬رئیس‭ ‬رسانه‭ ‬ملی‭ ‬مخاطبانی‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تلویبیون‭ ‬برنامه‌های‭ ‬تلویزیون‭ ‬را‭ ‬نگاه‭ ‬می‌کنند،‭ ‬اگر‭ ‬اینگونه‭ ‬بنگریم‭ ‬سخن‭ ‬آقای‭ ‬جبلی‭ ‬کاملا‭ ‬درست‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬مخاطبان‭ ‬باید‭ ‬جزء‭ ‬مخاطبان‭ ‬تلویزیون‭ ‬محسوب‭ ‬شوند،‭ ‬اما‭ ‬سوال‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬اساسا‭ ‬چرا‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬باید‭ ‬تلویزیون‭ ‬خانه‌اش‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مجانی‭ ‬برنامه‭ ‬پخش‭ ‬می‌کند‭ ‬را‭ ‬خاموش‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬برود‭ ‬پول‭ ‬بدهد‭ ‬اینترنت‭ ‬بخرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تلویبیون‭ ‬برنامه‌های‭ ‬تلویزیون‭ ‬را‭ ‬تماشا‭ ‬کند؟‭ ‬تازه‭ ‬مگر‭ ‬مخاطبان‭ ‬این‭ ‬اپلیکیشن‭ ‬چقدر‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬جناب‭ ‬جبلی‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬حساب‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬کنندگانش‭ ‬را‭ ‬جزء‭ ‬مخاطبان‭ ‬تلویزیون‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬آورده‭ ‬است؟‭ ‬دوم‭ ‬آنکه‭ ‬نکند‭ ‬منظور‭ ‬پیمان‭ ‬جبلی‭ ‬مخاطبان‭ ‬پلتفرم‌هایی‭ ‬نظیر‭ ‬‮«‬نماوا‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬فیلیمو‮»‬‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬هفته‭ ‬منتظر‭ ‬قسمت‭ ‬جدید‭ ‬سریال‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬نمایش‭ ‬خانگی‭ ‬تولید‭ ‬می‌شوند،‭ ‬هستند؟‭ ‬بالاخره‭ ‬یک‭ ‬جورهایی‭ ‬می‌توان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬جزء‭ ‬مخاطبان‭ ‬تلویزیون‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬آورد،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬نه؟‭ ‬مگر‭ ‬مجوز‭ ‬پخش‭ ‬سریال‌های‭ ‬نمایش‭ ‬خانگی‭ ‬را‭ ‬‮«‬ساترا‮»‬‭ ‬صادر‭ ‬نمی‌کند؟‭ (‬اگرچه‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬می‌دانیم‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬سریال‌های‭ ‬نمایش‭ ‬خانگی‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬وزارت‭ ‬ارشاد‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلایلی‭ ‬که‭ ‬دانستن‭ ‬آنها‭ ‬‮«‬جیز‮»‬‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬چندی‭ ‬پیش‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬ساترا‭ ‬‮«‬سازمان‭ ‬تنظیم‭ ‬مقررات‭ ‬رسانه‌های‭ ‬صوت‭ ‬و‭ ‬تصویر‭ ‬فراگیر‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجاز‮»‬‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭) ‬بنابراین‭ ‬می‌توان‭ ‬مخاطبان‭ ‬پلتفرم‌های‭ ‬اینترنتی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مخاطبان‭ ‬رسانه‭ ‬ملی‭ ‬قلمداد‭ ‬کرد،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حساب‭ ‬می‌توانیم‭ ‬بگوییم‭ ‬هیچ‭ ‬هنرمندی‭ ‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬ممنوع‭ ‬التصویر‭ ‬نیست،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬بالاخره‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬هنرمندان‭ ‬با‭ ‬رسانه‭ ‬ملی‭ ‬همکاری‭ ‬نمی‌کنند،‭ ‬با‭ ‬شبکه‭ ‬نمایش‭ ‬خانگی‭ ‬که‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنند،‭ ‬خب‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آنچه‭ ‬پیشتر‭ ‬بیان‭ ‬شد،‭ ‬شبکه‭ ‬نمایش‭ ‬خانگی‭ ‬هم‭ ‬جزئی‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬صداوسیما‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭ ‬دیگر،‭ ‬اشتباه‭ ‬می‌گوییم؟‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حساب‭ ‬بعید‭ ‬نیست‭ ‬در‭ ‬آینده‌ای‭ ‬نزدیک‭ ‬سازمانی‭ ‬شبیه‭ ‬‮«‬ساترا‮»‬‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬کارش‭ ‬ارائه‭ ‬مجوز‭ ‬برای‭ ‬فیلم‌ها‭ ‬و‭ ‬سریال‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آنسوی‭ ‬مرزها‭ ‬‮«‬هالیوود،‭ ‬بالیوود،‭ ‬نالیوود‮»‬‭ ‬تولید‭ ‬می‌شوند،‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬خب‭ ‬اگر‭ ‬چنین‭ ‬اتفاقی‭ ‬بیفتد‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬سری‭ ‬افراشته‭ ‬و‭ ‬سینه‌ای‭ ‬ستبر‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬مخاطبان‭ ‬هالیوود‭ ‬و‭ ‬بالیوود‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬سینمای‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬جزء‭ ‬مخاطبان‭ ‬تلویزیون‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آیند‭.‬

3-‭ ‬انگار‭ ‬به‭ ‬آقایان‭ ‬بدهکار‭ ‬هم‭ ‬شدیم،‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬این‭ ‬ادعا‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مخاطبان‭ ‬رسانه‭ ‬ملی‭ ‬ریزش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬اند،‭ ‬اثبات‭ ‬کنیم،‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬این‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬اثبات‭ ‬کنیم‭ ‬هالیوود‭ ‬و‭ ‬بالیوود‭ ‬برای‭ ‬خودشان‭ ‬شخصیتی‭ ‬مستقل‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬مانند‭ ‬پلتفرم‌های‭ ‬شبکه‭ ‬نمایش‭ ‬خانگی‭ ‬جزئی‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬صداوسیما‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬نمی‌آیند‭. ‬بالاخره‭ ‬آنها‭ ‬فیلم‌هایی‭ ‬می‌سازند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬ارگانی‭ ‬مانند‭ ‬‮«‬ساترا‮»‬‭ ‬بخواهد‭ ‬به‭ ‬آثارشان‭ ‬مجوز‭ ‬دهد‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬اول‭ ‬فیلم‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬فیلم‭ ‬مورد‭ ‬ممیزی‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬فریم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬فیلم‌ها‭ ‬و‭ ‬سریال‌ها‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬ساترا‭ ‬قرار‭ ‬نخواهد‭ ‬گرفت‭. ‬4‭- ‬بنابر‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬بیان‭ ‬شد‭ ‬می‌توان‭ ‬سوال‭ ‬مهمی‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬کرد،‭ ‬اینکه‭ ‬اگر‭ ‬مخاطبان‭ ‬پلتفرم‌های‭ ‬اینترنتی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬می‌توان‭ ‬جزء‭ ‬مخاطبان‭ ‬تلویزیون‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬ریزش‭ ‬مخاطبان‭ ‬رسانه‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬پای‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬گذاشت‭ ‬پس‭ ‬عملا‭ ‬چرا‭ ‬باید‭ ‬سازمانی‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬صداوسیما‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬مدام‭ ‬گلایه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬بودجه‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬مدام‭ ‬آگهی‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬سریال‌ها‭ ‬و‭ ‬فیلم‌های‭ ‬تکراری‭ ‬پخش‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهمتر‭ ‬اینهمه‭ ‬کارمند‭ ‬داشته‭ ‬باشد؟‭ ‬بعید‭ ‬نیست‭ ‬اگر‭ ‬وضعیت‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬منوال‭ ‬ادامه‭ ‬یابد‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬همه‭ ‬مردم
‭ ‬تلویزیون‭ ‬هایشان‭ ‬را‭ ‬خاموش‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬فضای‭ ‬مجازی،‭ ‬به‭ ‬نیازهای‭ ‬فرهنگی‭ ‬شان‭ ‬پاسخ‭ ‬دهند،‭ ‬البته‭ ‬اگر‭ ‬بشود‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬لاک‭ ‬پشتی
‭ ‬اینترنت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬فیلم‭ ‬و‭ ‬سریال‭ ‬تماشا‭ ‬کرد‭.‬

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar