آفتاب یزد/متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
 
نتایج‭ ‬یک‭ ‬نظرسنجی‭ ‬جدید‭ ‬نشان‭ ‬داد،‭ ‬دونالد‭ ‬ترامپ،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬سابق‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬هفته‌های‭ ‬اخیر‭ ‬به‭ ‬حدی‭ ‬آرای‭ ‬رای‭ ‬دهندگان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬ایالت‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬نامی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رقیبش‭ ‬در‭ ‬حزب‭ ‬جمهوریخواه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2024‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬بلکه‭ ‬همچنین‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬قانونگذار‭ ‬جمهوریخواه‭ ‬مخالفش‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬میاندوره‌ای‭ ‬نوامبر‭ ‬رای‭ ‬نیاورد،‭ ‬عقب‭ ‬افتاده‭ ‬است‭. ‬

به‭ ‬گزارش‭ ‬ایسنا،‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬پایگاه‭ ‬راشا‭ ‬تودی،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬یک‭ ‬نظرسنجی‭ ‬مشترکا‭ ‬برگزار‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شرکت‭ ‬دیزرت‭ ‬نیوز‭ ‬و‭ ‬انستیتوی‭ ‬سیاست‭ ‬هینکلی‭ ‬در‭ ‬بازه‭ ‬18‭-‬23‭ ‬نوامبر،‭ ‬تنها‭ ‬14‭.‬6‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬رای‭ ‬دهندگان‭ ‬ایالت‭ ‬یوتا‭ ‬گفتند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دونالد‭ ‬ترامپ،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬سابق‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬برگزاری‭ ‬انتخابات‭ ‬درون‭ ‬حزبی‭ ‬جمهوریخواهان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ایالت‭ ‬رای‭ ‬خواهند‭ ‬داد‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬نظرسنجی‭ ‬رون‭ ‬دسانتیس،‭ ‬با‭ ‬کسب‭ ‬24‭.‬2‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬آرا‭ ‬پیشتاز‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬16‭.‬4‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬پاسخگویان‭ ‬هم‭ ‬لیز‭ ‬چنی،‭ ‬نماینده‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬کناره‌گیری‭ ‬حزب‭ ‬جمهوریخواه‭ ‬از‭ ‬کنگره‭ ‬را‭ ‬برگزیدند‭.‬

چنی‭ ‬اخیرا‭ ‬به‭ ‬حدی‭ ‬ازعدم‭ ‬محبوبیت‭ ‬در‭ ‬ایالت‭ ‬زادگاهش،‭ ‬ایالت‭ ‬وایومینگ‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬انتخابات‭ ‬مقدمات‭ ‬تعیین‭ ‬نامزدهای‭ ‬کنگره‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ایالت‭ ‬با‭ ‬اختلاف‭ ‬37‭ ‬درصد‭ ‬شکست‭ ‬خورد‭. ‬ترامپ‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬رای‭ ‬دهندگان‭ ‬جمهوریخواه‭ ‬ایالت‭ ‬یوتا‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬اختلاف‭ ‬حتی‭ ‬بیشتری‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نتیجه‭ ‬33‭.‬1‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬21‭.‬1‭ ‬درصد‭ ‬عقب‌تر‭ ‬است‭.‬

دسانتیس‭ ‬هنوز‭ ‬نامزدی‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬انتخابات‭ ‬سال‭ ‬2024‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬نکرده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬طبق‭ ‬یک‭ ‬نظرسنجی‭ ‬یک‭ ‬گروه‭ ‬سیاسی‭ ‬محافظه‭ ‬کار‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬گروه‭ ‬‮«‬باشگاه‭ ‬برای‭ ‬رشد‮»‬‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬14‭ ‬نوامبر‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬ایالت‭ ‬مهم‭ ‬رقابتهای‭ ‬درون‭ ‬حزبی‭ ‬برای‭ ‬انتخابات‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬آمریکا‭ - ‬آیووا،‭ ‬نیوهمپشایر،‭ ‬فلوریدا‭ ‬و‭ ‬جورجیا‭ - ‬نیز‭ ‬با‭ ‬اختلاف‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬ترامپ‭ ‬پیشی‭ ‬می‌گیرد‭.‬

ترامپ‭ ‬دست‭ ‬کم‭ ‬تا‭ ‬ماه‭ ‬اوت‭ ‬در‭ ‬نظرسنجی‭ ‬میان‭ ‬نامزدهای‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬حزب‭ ‬جمهوری‭ ‬خواه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2024‭ ‬پیشتاز‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬حمایت‭ ‬سیاسی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬نامزدهای‭ ‬مورد‭ ‬حمایتش‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬میان‭ ‬دوره‌ای‭ ‬نوامبر‭ ‬کنگره‭ ‬بدتر‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬انتظار‭ ‬عمل‭ ‬کردند،‭ ‬ضعیف‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬جمهوریخواهان‭ ‬توانستند‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬انتخابات‭ ‬اکثریتی‭ ‬با‭ ‬9‭ ‬کرسی‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬نمایندگان‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورند،‭ ‬اما‭ ‬نتوانستند‭ ‬کنترل‭ ‬سنا‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورند‭. ‬همچنین‭ ‬نامزدهای‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬ترامپ‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬تعیین‭ ‬فرمانداری‌ها‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬ایالت‭ ‬شکست‭ ‬خوردند‭.‬

ترامپ‭ ‬در‭ ‬آیووا،‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬اوت‭ ‬با‭ ‬نتیجه‭ ‬52‭ ‬به‭ ‬37‭ ‬از‭ ‬دسانتیس‭ ‬جلوتر‭ ‬بود‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬برگزاری‭ ‬انتخابات‭ ‬میان‭ ‬دوره‌ای‭ ‬نوامبر،‭ ‬نتایج‭ ‬یک‭ ‬نظرسنجی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ماه‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬دسانتیس‭ ‬با‭ ‬نتیجه‭ ‬48‭ ‬بر‭ ‬37‭ ‬از‭ ‬ترامپ‭ ‬پیش‭ ‬افتاده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬دو‭ ‬نام‭ ‬اصلی‭ ‬برای‭ ‬رقابت‭ ‬درون‭ ‬حزبی‭ ‬جمهوریخواهان‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬اوت‭ ‬در‭ ‬ایالت‭ ‬نیوهمپشایر‭ ‬با‭ ‬نتیجه‭ ‬45‭ ‬به‭ ‬45‭ ‬مساوی‭ ‬شدند‭. ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انتخابات‭ ‬میان‭ ‬دوره‌ای،‭ ‬دسانتیس‭ ‬با‭ ‬نتیجه‭ ‬52‭-‬37‭ ‬از‭ ‬ترامپ‭ ‬پیش‭ ‬افتاد‭.‬

در‭ ‬یک‭ ‬نظرسنجی‭ ‬مشابه‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬حزب‭ ‬جمهوری‭ ‬خواه‭ ‬در‭ ‬ایالت‭ ‬تگزاس‭ ‬در‭ ‬اواسط‭ ‬نوامبر‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬دسانتیس‭ ‬نامزد‭ ‬برتر‭ ‬این‭ ‬حزب‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نتیجه‭ ‬43‭ ‬بر‭ ‬32‭ ‬از‭ ‬ترامپ‭ ‬پیشی‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

طبق‭ ‬این‭ ‬نظرسنجی‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬سوالی‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬سناریوی‭ ‬احتمالی‭ ‬که‭ ‬ترامپ‭ ‬از‭ ‬رقابت‭ ‬درون‭ ‬حزبی‭ ‬خارج‭ ‬شود،‭ ‬66‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬پاسخ‌دهندگان‭ ‬از‭ ‬دسانتیس‭ ‬حمایت‭ ‬کردند،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬نزدیک‌ترین‭ ‬رقیب‭ ‬دسانتیس‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬مایک‭ ‬پنس،‭ ‬معاون‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬سابق‭ ‬با‭ ‬کسب‭ ‬تنها‭ ‬هشت‭ ‬درصد‭ ‬رای‭ ‬بود‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬نظرسنجی‭ ‬جداگانه‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬جمهوری‭ ‬خواهان‭ ‬ایالت‭ ‬پنسیلوانیا‭ ‬با‭ ‬اختلاف‭ ‬45‭ ‬به‭ ‬40‭ ‬از‭ ‬دسانتیس‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ترامپ‭ ‬حمایت‭ ‬کردند‭.‬

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar