انتخاب/متن پیش رو در «انتخاب» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست.

درویش گفت: ترکیه چند پروژه همزمان را اجرا می‌کند؛ اخیرا یک سد را روی رودخانه یوسفعلی زد و این بلا را سر گرجستان آورد. این پروژه داپ نیز شامل ۱۲۰ سد روی ارس است. ترکیه این توان را دارد که ۱۱ برابر آورد ارس مخزن بزند و می‌تواند اجازه ندهد که یک لیتر آب وارد ایران  و آذربایجان نشود. ترکیه این قدرت را دارد.
 
سدسازی‌های ترکیه بر روی سرشاخه رودخانه‌های اصلی که از ایران و آذربایجان و ارمنستان می‌گذرند باعث چالش‌های محیط زیستی و اقتصادی عظیمی خواهد شد.

محمد درویش، فعال محیط زیست، درباره علت عدم مقابله ایران با ترکیه در ماجرا سدسازی به «انتخاب» گفت: من فکر می‌کنم که دلیل این مسئله وابستگی شدید ایران به ترانزیت ترکیه با توجه به تحریم هاست. ایران نگران این است که اعتراض به دولت ترکیه باعث شود مشکلات اقتصادی پیدا کند و این مسئله سبب شده است که آنطور که باید از حقوق اش دفاع نکند؛ بخصوص در ماجرای دجله و فرات ایران خیلی کوتاه آمد. آن موقع نگرانی دیگر این بود که ترکیه به عربستان نزدیک شود، اما آن نگرانی برطرف شده است،

وی افزود: اما الان پروژه داپ که دست کم نود درصد سرشاخه‌های ارس را دارد خطرات خیلی بیشتری ایجاد کرده است. آذربایجان و ارمنستان نیز قربانی سدسازی ترکیه هستند و ایران می‌تواند به عنوان یک منفعت مشترک، اتحادی علیه ترکیه با ارمنستان و آذربایجان ایجاد کند. من اخیرا بازدیدی از رودخانه  ارس داشته ام و دیدم که به صورت محسوس دبی آب کاهش پیدا کرده است. اگر این سد سازی‌ها ادامه یابد شمال غربی ایران دچار مشکل می‌شود. در جمهوری آذربایجان نیز این فاجعه در حال وقوع است. ایران باید تحرکات جدی تری انجام دهد که بلای افغانستان و طالبان بر سر آذربایجان نیاید.

درویش در ادامه نسبت به چالش‌های محیط زیستی و اقتصادی برای شمال غرب ایران افزود: اگر سد میل را رفته باشید روزی که من رفتم ۳۵ مترمکعب آب سمت ایران و آذربایجان می‌رفت برای اینکه آب شرب و کشاورزی را در هر دو کشور تامین کند، این در حالیست که این رقم در گذشته خیلی بیشتر بود. اگر این میزان آب کاهش یابد آب شرب مردم دچار مشکل می‌شود کشت و صنعت مغان نیز با میلیارد‌ها سرمایه گذاری از بین می‌رود و موج بیکاری تشدید پیدا می‌کند.

این فعال محیط زیست سپس درباره رفتار‌های دیپلماتیک برای عبور از این بحران اشاره کرد: جمهوری آذربایجان روابط خوبی با ترکیه دارد و ایران می‌تواند از این منفذ استفاده کند و با کمک آذربایجان به ترکیه فشار بیاورد. الان ارمنستان و ایران رابطه خوبی با ترکیه ندارند، اما جمهوری آذربایجان رابطه خوبی با ترکیه دارد، اما قربانی این ماجراست. الان باید ایران برای مقابله با این رفتار‌های ترکیه اقدام کند تا حق آبه ارس تضمین شود.

درویش در پایان گفت: ترکیه چند پروژه همزمان را اجرا می‌کند؛ اخیرا یک سد را روی رودخانه یوسفعلی زد و این بلا را سر گرجستان آورد. این پروژه داپ نیز شامل ۱۲۰ سد روی ارس است. ترکیه این توان را دارد که ۱۱ برابر آورد ارس مخزن بزند و می‌تواند اجازه ندهد که یک لیتر آب وارد ایران  و آذربایجان نشود. ترکیه این قدرت را دارد.

 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar