آخرين خبر/ جنگ چالدران، نخستين نبرد دولت صفوي با عثماني بود که در نزديکي شهرستان چالدران در شمال غربي ايران در ۳۱ مرداد ۸۹۳ خورشيدي رخ داد. نتيجه اين نبرد، پيروزي سپاهيان عثماني به فرماندهي سلطان سليم اول، بر سپاه صفوي به فرماندهي شاه اسماعيل اول بود. در اين جنگ؛ نيروهاي قزلباش نزديک به چهل هزار تن و سپاه عثماني حدود صد هزار نفر بودند. سربازان صفوي در اين نبرد؛ با شمشير، نيزه و تير و کمان مي‌جنگيدند؛ در حالي که ارتش عثماني از توپ و تفنگ بهره مي‌جست. علت وقوع جنگ چالدران  قدرت گرفتن يک دولت مستقل در ايران؛ امپراتوري عثماني را که قصد حمله نهايي جهت تصرف اروپا را داشت از سوي شرق نگران ساخت. بي‌شک دوام حکومت سني مذهب عثماني بدون محدود يا نابود کردن اين روند با مشکل مواجه مي‌شد. گسترش تشيع صفوي؛ امپراتوري عثماني را که تازه در ابتداي کار بود از صفحه روزگار محو مي‌کرد. نتيجه جنگ و رويدادهاي پس از آن  پس از اين جنگ، کردستان باختري (مناطق کردستان ترکيه، کردستان عراق و کردستان سوريه کنوني)، از ايران جدا شد و به دست عثماني افتاد. سپاه عثماني شهر تبريز را نيز تصرف کرد اما به دليل کمبود آذوقه مجبور به بازگشت شد و حکومت نوپاي صفوي از نابودي حتمي نجات يافت. بسياري از سپاهيان ايران و فرماندهان و صاحبان مناصب در ميدان جنگ کشته شدند و شاه اسماعيل با فداکاري چند قزلباش جان سالم به در برد. او پس از آن، ديگر رهبري لشکريانش را در جنگ بر عهده نگرفت. شاه اسماعيل، اجساد کشته‌شدگان جنگ را به اردبيل منتقل کرد و در کنار بقعه شيخ صفي‌الدين اردبيلي به خاک سپرد. پس از آن اين گورستان به « شهيدگاه » شهرت يافت. جنگ چالدران با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد