ايرنا/ رئيس و اعضاي شوراي سياست‌گذاري انجمن قصه‌گويي طي احکام جداگانه‌اي از سوي معاون فرهنگي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، معرفي شدند. «محمدرضا زمرديان» در اين احکام، «بهرام شاه‌محمدلو» (آقاي حکايتي) از پيشکسوتان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و قصه‌گوي نام‌آشناي کشور را به عنوان رئيس انجمن قصه‌گويي، «علي خانجاني» مدرس و پژوهشگر قصه‌گويي، «افسون اميني» نويسنده، شاعر و مديرکل آفرينش‌هاي فرهنگي کانون و «الهام دارابي» قصه‌گو و کارشناس فرهنگي کانون را به عنوان اعضاي شوراي سياست‌گذاري انجمن قصه‌گويي کانون منصوب کرد. در حکم بهرام شاه‌محمدلو به عنوان رئيس انجمن قصه‌گويي بر ضرورت برنامه‌ريزي براي تشکيل انجمن با حضور قصه‌گويان، مربيان و اعضاي کانون و علاقه‌مندان به هنر قصه‌گويي مطابق با سياست‌ها و شيوه‌نامه‌هاي کانون، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي آموزش و ترويج صحيح و علمي قصه‌گويي، کشف و پرورش استعدادهاي قصه‌گويي در کشور، ايجاد امکان ارتباط بيشتر نخبگان و پيشکسوتان قصه‌گويي با هنرآموزان و فراهم‌سازي بستر توسعه و ترويج قصه‌گويي در جامعه و ايجاد بستر مناسب براي برگزاري مسابقات، جشنواره‌ها و حضور در مجامع بين‌المللي قصه‌گويي تاکيد شده است. زمرديان همچنين در احکام اعضاي شوراي سياست‌گذاري انجمن قصه‌گويي نيز بر گام برداشتن براي راه‌اندازي و تشکيل انجمن قصه‌گويي به منظور برنامه‌ريزي دقيق، علمي و اجرايي در حوزه ترويج، آموزش، کشف استعدادها و ايجاد ارتباطات موثر بين‌المللي به منظور ترويج فرهنگ غني ايراني و اسلامي و قصه‌هاي کهن ملي و ديني تاکيد کرده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد