آخرین خبر/ و رسالت من این خواهد بود
تا دو استکان چای داغ را
از میان دویست جنگ خونین
به سلامت بگذرانم
تا در شبی بارانی
آن ها را
با خدای خویش
چشم در چشم هم نوش کنیم ...

شعر و دکلمه از: حسین پناهی
از صفحه اینستاگرام Time_Dialog
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید