آخرین خبر/ تو را من چشم در راهم شباهنگام
که می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی

وزان دلخستگانت راست اندهی فراهم
تو را من چشم در راهم

شباهنگام ، در آن دم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانند

در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام
گرم یادآوری یا نه ، من از یادت نمی کاهم

تو را من چشم در راهم

نیما یوشیج 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar