آخرين خبر/ من هرگز نمي دانستم وقتي دو نفر اين طور همديگر را بپرستند و براي خاطر يکديگر زنده باشند . همين دنياي خودمان هم مي تواند شبيــه بــه بــهشت باشد.

زنان کوچک
لوئيزا مي الکات

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar