آخرين خبر/ يکي از بزرگان گفت پارسايي را: چه گويي در حق فلان عابد که ديگران در حق وي به طعنه سخن‌ها گفته‌اند؟||
گفت: بر ظاهرش عيب نمي‌بينم و در باطنش غيب نمي‌دانم.
هر که را جامه پارسا بيني
پارسا دان و نيکمرد انگار
ور نداني که در نهانش چيست
محتسب را درون خانه چه کار

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar